16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът се срещна с представители на Обществения съвет в село Лесичово и на Гражданската коалиция за устойчиво развитие по въпроса за закриването на СОУ „Христо Ботев”, село Лесичово

Омбудсманът се срещна с представители на Обществения съвет в село Лесичово и на Гражданската коалиция за устойчиво развитие по въпроса за закриването на СОУ „Христо Ботев”, село Лесичово
София, 20 ноември 2009г.

Във връзка с оптимизирането на училищната мрежа Общински съвет – Лесичово е приел решение за закриването на
СОУ „Христо Ботев”, с. Лесичово и ОУ „Кирил и Методий”, с. Боримечково. Заповедта за закриване на училищата е издадена от министъра на образованието и науката на основание предложение на кмета на общината, решение на общинския съвет, становище на регионалния инспекторат по образованието и на  експертна комисия към министерството.
Училището в с. Боримечково е закрито. Поради обжалване на заповедта на министъра на образованието и науката за закриване на СОУ „Христо Ботев”, с. Лесичово, училището продължава дейността си и през настоящата учебна година.
Според гражданите, решението на Общински съвет – Лесичово за закриване на СОУ „Христо Ботев” е нецелесъобразно и противоречи на обществения интерес и стратегията за развитие на общината, а министърът на образованието и науката при издаване на заповедта не е взел предвид всички обстоятелства.
От страна на омбудсмана се разясниха правомощията на институцията. Подчерта се, че общинският съвет е орган на местно самоуправление и взима своите решения с определеното от закона мнозинство, а министерството е компетентният орган при окончателното решение за закриване на училищата. Освен това има определен от законодателя ред за обжалване на актовете.
В разговора се изтъкнаха аргументи в подкрепа на функционирането на училището като това, че селото е разположено в центъра на общината, състоянието на училището е по-добро от училището в Церово и е единственото средно училище в общината. Децата от закритото училище в село Боримечково са избрали и са се записали да учат в село Лесичово и родителите са доволни от постигнатите резултати. Освен това, броят на децата в началния курс е голям и извършеното от ръководството на училището проучване сочи, че в близко бъдеще ще се достигне необходимият брой ученици за нормално функциониране на гимназията. Тези аргументи са изложени пред настоящия министър на образованието, младежта и науката – доц. Игнатов, на среща, проведена в министерството на 12 ноември 2009 г.
Принципната позиция на омбудсмана е, че при закриване на дадено училище трябва да се отчитат всички обстоятелства, свързани с особеностите и нуждите на района и най-добрия интерес на децата, което отговорните институции трябва да оценяват справедливо.
Тази позиция омбудсманът ще изрази пред министъра на образованието, младежта и науката.