Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОБРЪЩЕНИЕ към децата на България

ОБРЪЩЕНИЕ              към децата на България
Днес – 20 ноември, целият свят отбелязва Световния ден на детето и 20-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН. На този ден през 1959 г. в Женева Общото събрание на Организацията на обединените нации прие Декларация за правата на човека, в която апелира: „Човечеството е задължено да даде на детето най-хубавото от себе си”. Не е възможно да се говори за правата на детето, ако не се потърси отправната точка – правата на човека, които са основа за обособяването на специфичните права на детето.
 
 Преди 20 години,  световните лидери създадоха глобалния договор за признаване и закрила на   правата на децата.
 
 Подчертавам, че Конвенцията не е просто списък с добри пожелания, а е духът на международната солидарност на респект към детските права. Тя е акт с обвързваща сила и затова трябва да се изправим пред нейните предизвикателства - да  се преодолее пропастта на пожеланията и заклинанията и детските права да се превърнат в нещо истинско и реално.
 
В този важен ден, аз като омбудсман на Република България, искам да се обърна към вас – децата,  защото вие сте гражданите на бъдещето, защото вие носите промяната, която всички искаме.
 
За мен най-важно е да се чуват вашите гласове, за да звучат като общо послание до хората, овластени да вземат държавнически решения!
 
Вашите гласове са като гласът на сърцето – истински и неподправени!
 
С особена сила трябва да се чуват гласовете на децата, които не ходят на училище, защото са различни; на децата, останали без подкрепата на семейство и живеещи в институциите; на децата, жертви на трафика и насилието; на децата с увреждания. Вина за тяхната болка носим всички ние – възрастните.
 
За да влезете в реалния свят ненакърнени и силни, наш дълг е да го направим по-справедлив, свят на ценности и правила.

 Скъпи деца, научете се да отстоявате своите права и уважавайте правата на другите, защото това ще промени към по-добро не само вашия живот. Радвайте се на своите успехи и не се разколебавайте от трудностите, защото те ще ви дадат повече сили да продължите напред!

 
                      ГИНЬО ГАНЕВ

                                  ОМБУДСМАН НА

                                  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ