След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОБРЪЩЕНИЕ към децата на България

ОБРЪЩЕНИЕ              към децата на България
Днес – 20 ноември, целият свят отбелязва Световния ден на детето и 20-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН. На този ден през 1959 г. в Женева Общото събрание на Организацията на обединените нации прие Декларация за правата на човека, в която апелира: „Човечеството е задължено да даде на детето най-хубавото от себе си”. Не е възможно да се говори за правата на детето, ако не се потърси отправната точка – правата на човека, които са основа за обособяването на специфичните права на детето.
 
 Преди 20 години,  световните лидери създадоха глобалния договор за признаване и закрила на   правата на децата.
 
 Подчертавам, че Конвенцията не е просто списък с добри пожелания, а е духът на международната солидарност на респект към детските права. Тя е акт с обвързваща сила и затова трябва да се изправим пред нейните предизвикателства - да  се преодолее пропастта на пожеланията и заклинанията и детските права да се превърнат в нещо истинско и реално.
 
В този важен ден, аз като омбудсман на Република България, искам да се обърна към вас – децата,  защото вие сте гражданите на бъдещето, защото вие носите промяната, която всички искаме.
 
За мен най-важно е да се чуват вашите гласове, за да звучат като общо послание до хората, овластени да вземат държавнически решения!
 
Вашите гласове са като гласът на сърцето – истински и неподправени!
 
С особена сила трябва да се чуват гласовете на децата, които не ходят на училище, защото са различни; на децата, останали без подкрепата на семейство и живеещи в институциите; на децата, жертви на трафика и насилието; на децата с увреждания. Вина за тяхната болка носим всички ние – възрастните.
 
За да влезете в реалния свят ненакърнени и силни, наш дълг е да го направим по-справедлив, свят на ценности и правила.

 Скъпи деца, научете се да отстоявате своите права и уважавайте правата на другите, защото това ще промени към по-добро не само вашия живот. Радвайте се на своите успехи и не се разколебавайте от трудностите, защото те ще ви дадат повече сили да продължите напред!

 
                      ГИНЬО ГАНЕВ

                                  ОМБУДСМАН НА

                                  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ