Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев прие делегация от Министерството на надзора на Китайската народна република

Омбудсманът Гиньо Ганев прие делегация от Министерството на надзора на Китайската народна република
София, 26 ноември 2009г.

На 25 ноември 2009 г. г-н Гиньо Ганев прие делегация от Министерството на надзора на Китайската народна република, водена от Комисаря по надзора Джан И. В работната среща с омбудсмана на Република България участва и посланика на Китай у нас г-н Джан Вансюе. Делегацията е на официално посещение в България от 24 до 26 ноември 2009 г. и в програмата й са планирани и срещи в Министерството на правосъдието, във Върховната касационна прокуратура (ВКП), с Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет (ВСС) и с Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание.

Омбудсманът на Република България г-н Гиньо Ганев представи на гостите дейността на институцията на омбудсмана като акцентира върху ролята на омбудсмана в антикорупционните усилия на държавата. „Омбудсманът препоръчва на държавните и общински власти механизми за превенция на корупцията”, каза г-н Ганев. Институцията разработва и популяризира принципи на доброто управление и добра администрация, които защитават правата на гражданите. „Не е достатъчно администрацията да не е корумпирана, трябва управлението да бъде добро и почтено”, подчерта омбудсманът на Република България.

Комисарят по надзора г-н Джан И представи дейността на Министерството на надзора на Китай,  което има компетенции в борбата с корупцията. Министерството на надзора е специална организация за инспекция, която гарантира изпълнението на правителствените декрети, следи за административната дисциплина, за подобряване на публичната администрация и административната ефективност и повишава информираността на държавните служители относно законите при изпълняването на техните задължения. Министерството работи съвместно с други подходящи държавни структури за идентифициране на съществуващите проблеми в административните системи, контролните механизми и управлението, и формулира мерки за предотвратяване на корупцията. Същевременно, министерството извършва инспекция за ефективност, което означава откриване на слабостите в административното управление и подпомагане на държавните институции да подобрят управлението за постигане на ефективност.

В края на срещата г-н Ганев връчи на комисаря по надзора г-н Джан И плакет на омбудсмана, както и годишни доклади и документи, свързани с дейността на омбудсмана на България.