След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на ТОКУДА БОЛНИЦА София Европейската харта за правата на пациента

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на ТОКУДА БОЛНИЦА София Европейската харта за правата на пациента
Националният омбудсман следи с голямо внимание и загриженост здравния сектор, отчита и анализира проблемите, отправя препоръки към здравните власти за решаването им.
Основно вниманието на институцията е насочено към защита на правата на пациентите.
Това, което безпокои институцията на омбудсмана, е недостатъчното познаване на правата на пациента от самите граждани, защото познавайки своите права, пациентът може да върви по-сигурно по пътя на лечението.
С това убеждение, в присъствието на главния изпълнителен директор – д-р Росен Панов и икономическия директор – г-жа Ренета Инджова, Омбудсманът дари на ТОКУДА БОЛНИЦА София добре графично представен пълния каталог на Европейската харта за правата на пациента и те вече са изложени на подходящо място.Още при поставянето много пациенти и медицински работници проявиха интерес и посрещнаха с одобрение инициативата на омбудсмана.
Републиканският омбудсман споделя разбирането, че Европейската харта за правата на пациента трябва да стои на видно място във всяка българска болница.
Европейската харта със своите изисквания се отнася не само до гражданите, а и до медицинските специалисти.