Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по З

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на ТОКУДА БОЛНИЦА София Европейската харта за правата на пациента

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на ТОКУДА БОЛНИЦА София Европейската харта за правата на пациента
Националният омбудсман следи с голямо внимание и загриженост здравния сектор, отчита и анализира проблемите, отправя препоръки към здравните власти за решаването им.
Основно вниманието на институцията е насочено към защита на правата на пациентите.
Това, което безпокои институцията на омбудсмана, е недостатъчното познаване на правата на пациента от самите граждани, защото познавайки своите права, пациентът може да върви по-сигурно по пътя на лечението.
С това убеждение, в присъствието на главния изпълнителен директор – д-р Росен Панов и икономическия директор – г-жа Ренета Инджова, Омбудсманът дари на ТОКУДА БОЛНИЦА София добре графично представен пълния каталог на Европейската харта за правата на пациента и те вече са изложени на подходящо място.Още при поставянето много пациенти и медицински работници проявиха интерес и посрещнаха с одобрение инициативата на омбудсмана.
Републиканският омбудсман споделя разбирането, че Европейската харта за правата на пациента трябва да стои на видно място във всяка българска болница.
Европейската харта със своите изисквания се отнася не само до гражданите, а и до медицинските специалисти.