След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД - Пазарджик Европейската харта за правата на пациента

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД - Пазарджик Европейската харта за правата на пациента

 


МБАЛ ЕСКУЛАП ООД – Пазарджик е втората голяма българска болница, която получи като дарение добре графично представен пълния каталог на Европейската харта за правата на пациента от националния омбудсман Гиньо Ганев.
На поставянето на Европейската харта за правата на пациента на видно място в болницата присъстваха един от собствениците на болницата – г-н Николай Велков, д-р Емил Тричков – управител, д-р Валентин Петров – управител на ДКЦ ЕСКУЛАП – ЦИТОМЕД ООД, много медицински специалисти и пациенти, медии.
Омбудсманът подчерта важността на познаването на правата на пациента от самите граждани, защото чрез това познание пациентът ще върви по-сигурно по магистралата на своите права, а няма да криволичи по калдъръма на клиничните пътеки.
Гиньо Ганев постави специален акцент на:
Правото на пациента на достъп - Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация, основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.
Право на съгласие - Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.
Право на свободен избор - Всеки има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях.
Право на спазване на стандартите за качество - Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизни стандарти на лечение.
Граждани и медицински работници поздравиха омбудсмана Гиньо Ганев за инициативата с убеждението, че реформата в здравния сектор ще бъде подчинена на гарантирането на правата на пациента.
Представителите на медиите проявиха интерес и получиха отговори на поставените въпроси от омбудсмана Гиньо Ганев и директора на дирекция „Жалби и сигнали на граждани” Росица Тоткова.