Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по З

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД - Пазарджик Европейската харта за правата на пациента

Омбудсманът Гиньо Ганев дари на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД - Пазарджик Европейската харта за правата на пациента

 


МБАЛ ЕСКУЛАП ООД – Пазарджик е втората голяма българска болница, която получи като дарение добре графично представен пълния каталог на Европейската харта за правата на пациента от националния омбудсман Гиньо Ганев.
На поставянето на Европейската харта за правата на пациента на видно място в болницата присъстваха един от собствениците на болницата – г-н Николай Велков, д-р Емил Тричков – управител, д-р Валентин Петров – управител на ДКЦ ЕСКУЛАП – ЦИТОМЕД ООД, много медицински специалисти и пациенти, медии.
Омбудсманът подчерта важността на познаването на правата на пациента от самите граждани, защото чрез това познание пациентът ще върви по-сигурно по магистралата на своите права, а няма да криволичи по калдъръма на клиничните пътеки.
Гиньо Ганев постави специален акцент на:
Правото на пациента на достъп - Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация, основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.
Право на съгласие - Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.
Право на свободен избор - Всеки има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях.
Право на спазване на стандартите за качество - Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизни стандарти на лечение.
Граждани и медицински работници поздравиха омбудсмана Гиньо Ганев за инициативата с убеждението, че реформата в здравния сектор ще бъде подчинена на гарантирането на правата на пациента.
Представителите на медиите проявиха интерес и получиха отговори на поставените въпроси от омбудсмана Гиньо Ганев и директора на дирекция „Жалби и сигнали на граждани” Росица Тоткова.