Омбудсманът поиска прозрачни цени за отчитането на парното и топлата вода

Омбудсманът Диана Ковачева поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде осигурена прозрачност за всички цени, прилагани от топлинните счетоводители при обслужването на гражданите.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България направи дарение на дом за деца с умствена изостаналост

16 март 2007 г.


    Подаръци и пакети с храна и сладкиши занесоха служители от администрацията на националния омбудсман в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в София. 91 деца са приютени в дома с диагнози тежка и дълбока умствена изостаналост и съпътстващи заболявания – детска церебрална парализа, вродени малформации и др. 30 от тях са доведени през м. г. от закрития дом в с. Джурково – всички до едно в изключително тежко състояние.

    Специалистите, работещи в дома, получиха поздравления от омбудсмана на Република България Гиньо Ганев за пълноценните здравни грижи, полагани за децата, за многообразието на образователни и обучителни мероприятия, които осъществяват, за усилията им да гарантират равноправно положение на децата – чрез интегриране в семейството, чрез различен вид трудова дейност.

    „Ние всички сме длъжници пред вашите питомци и трябва да направим всичко възможно за превъзмогване на предразсъдъците и дискриминацията на хората с умствена изостаналост – чрез привличане на медиите като партньор, чрез прилагане на модерни образователни модели на обучение”, заяви г-н Гиньо Ганев и допълни, че подкрепата за децата трябва да е ежедневна, комплексна и съобразена със специфичните им потребности и степента на умствената им изостаналост.

    Гостите от администрацията на омбудсмана бяха запознати с медицинските грижи, осъществявани в дома от професионален екип, с обучителния процес по специално адаптирана образователна програма за развитие на комуникативните умения, за работа в група, със занимателната трудотерапия, зимно и лятно климатолечение, грижи за непрекъсване на връзката със семейства, близки и роднини, реинтеграция в семейството и обществото.

    С доброволно събрани средства служителите от администрацията на омбудсмана са закупили сушилна машина „Юнимаг”, която в най-скоро време ще предоставят на дома в София, давайки своя скромен принос за подобряване на бита на питомците от дома за деца с умствена изостаналост.