Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по З

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с председателя на Агенцията за закрила на детето Надя Шабани

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с председателя на Агенцията за закрила на детето Надя Шабани

София, 04 февруари 2010г.

На 4 февруари 2010 г. омбудсманът г-н Гиньо Ганев проведе работна среща с председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)  г-жа Надя Шабани и със заместник-председателя  г-н Калин Каменов.


Г-жа Шабани изрази желание за обединяване на усилията от страна на двете институции в работата по сложни казуси, засягащи правата на деца. Тя подчерта, че Агенцията за закрила на детето има големи отговорности и в този смисъл ще се радва на подкрепата на омбудсмана.


Г-н Ганев запозна председателя на ДАЗД с правомощията на институцията на омбудсмана, както и с практиката по разглеждането на жалби, засягащи правата на деца. Той увери г-жа Шабани, че и занапред омбудсманът активно ще работи в сферата на защитата на правата на децата, защото неговата мисия е защитата на правата на човека. Тази дейност омбудсманът осъществява от позицията на независим орган със силата на моралната власт  и общественото мнение.