Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с председателя на Агенцията за закрила на детето Надя Шабани

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с председателя на Агенцията за закрила на детето Надя Шабани

София, 04 февруари 2010г.

На 4 февруари 2010 г. омбудсманът г-н Гиньо Ганев проведе работна среща с председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)  г-жа Надя Шабани и със заместник-председателя  г-н Калин Каменов.


Г-жа Шабани изрази желание за обединяване на усилията от страна на двете институции в работата по сложни казуси, засягащи правата на деца. Тя подчерта, че Агенцията за закрила на детето има големи отговорности и в този смисъл ще се радва на подкрепата на омбудсмана.


Г-н Ганев запозна председателя на ДАЗД с правомощията на институцията на омбудсмана, както и с практиката по разглеждането на жалби, засягащи правата на деца. Той увери г-жа Шабани, че и занапред омбудсманът активно ще работи в сферата на защитата на правата на децата, защото неговата мисия е защитата на правата на човека. Тази дейност омбудсманът осъществява от позицията на независим орган със силата на моралната власт  и общественото мнение.