След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев представи Европейската харта за правата на пациента в Александровска болница

Омбудсманът Гиньо Ганев представи Европейската харта за правата на пациента в Александровска болница

Омбудсманът Гиньо Ганев и директорът на Александровска болница проф. Лъчезар Трайков представиха Европейската харта за правата на пациента

На 10 февруари 2010 г. в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска” - София омбудсманът на Република България Гиньо Ганев направи публично представяне на Европейската харта за правата на пациентите.

Хартата беше поставена в централното фоайе на болницата и включва 14 права на пациента, сред които са правото на профилактика, правото на достъп до здравни услуги, правото на жалби и т.н. Омбудсманът предостави на директорът на УМБАЛ „Александровска” проф. Лъчезар Трайков „Наръчник на пациента”, в който е описано кое лечение в болниците е безплатно и кое е платено. ”Наръчник на пациента” е брошура издадена от институцията на омбудсмана, която се разпространява в здравните заведения в страната, за да бъде в помощ на гражданите.

„Реформата в здравеопазването не се прави срещу правата на пациентите и срещу техния интерес, а напротив. Реформата се прави с цел да подобри обслужването на гражданите”, каза проф. Трайков при представянето на Европейската харта за правата на пациента. Той заяви, че лекарите и медицинските сестри зачитат правата на пациентите и работят за създаването на стандарти в медицинската практика.

„Това, което безпокои институцията на омбудсмана, е недостатъчното познаване от страна на гражданите на правата им като пациенти, защото познавайки своите права, пациентът може да върви по-сигурно по пътя на лечението”, каза Гиньо Ганев. Омбудсманът сподели разбирането, че Европейската харта за правата на пациента е предназначена за защита на гражданите като пациенти, но е адресирана преди всичко към  медицинския състав, който е длъжен да я спазва.