Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев прие петиция от партия „Другата България”

Омбудсманът Гиньо Ганев прие петиция от партия „Другата България”

Гиньо Ганев прие петицията на партия "Другата България" с искане за промяната на чл.110 от Семейния кодекс

София, 19 февруари 2010г.

Омбудсманът на Република България прие петиция и придружително писмо от председателя на партия „Другата България” Божидар Томалевски. Петицията е по повод искане за промяна на чл. 110 от Семейния кодекс, който третира като чужденци българските граждани, живеещи в чужбина, когато извършват постъпки за осиновяване на дете от България.

Омбудсманът увери представителите на партия „Другата България” и присъстващите журналисти, че с компетентност и обществено разбиране ще бъдат разгледани въпросите, които се повдигат. В кратък срок ще има становище на омбудсмана, изготвено с участието на специалисти по семейно право, както и по прилагането на европейското право в закрилата на правата на децата.

„Петицията събира волята на много български граждани за осигуряване на семейство на български деца, които са вписани в регистрите за осиновяване. Исканията им имат своите основания в чл. 26, ал. 1 на Конституцията, която дава равни права и задължения на всички български граждани, независимо къде се намират”, каза Гиньо Ганев

Председателят на партия „Другата България” г-н Томалевски коментира: „Вярвам, че омбудсманът, като независим орган, максимално обективно ще подходи към проблема на нашите сънародници зад граница и ще помогне да бъде решен в полза на децата на България”.