Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев представи Европейската харта за правата на пациента във ВМА

Омбудсманът Гиньо Ганев представи Европейската харта за правата на пациента във ВМА
София, 04 март 2010г. 
На 4 март 2010 г. във Военномедицинска академия - София омбудсманът на Република България Гиньо Ганев направи публично представяне на Европейската харта за правата на пациентите.
„Има неравнопоставеност във взаимоотношенията на гражданите като пациенти и тези, от които те трябва да получат медицинска помощ, а в известен смисъл и спасение”, каза Гиньо Ганев. Омбудсманът сподели разбирането, че Европейската харта за правата на пациента е предназначена за защита на гражданите като пациенти, но е адресирана преди всичко към лекарските екипи и медицинските състави, които са длъжни да ги спазват. „Как ще има един пациент право на най-доброто лечение, като не го знае. А лекарят ще трябва да му го каже само ако правата на пациента са се превърнали в негов морален критерий и в негов морален дълг”, допълни Гиньо Ганев.
 „През 1974 г. са приети правилата за добра клинична практика. За първи път се поставя ясно и точно въпросът не само за правните аспекти, а и за етичните аспекти на правата на пациента. Това представяне днес е един добър повод да си припомним, че всички сме пациенти и на всички ни се налага понякога да бъдем в това положение, когато търсим помощ и искаме тя да е максимално добра”, каза директорът на ВМА ген. Стоян Тонев.
Графичният израз на Хартата за правата на пациента беше поставен в централното фоайе на ВМА, Хартата включва 14 права на пациента, сред които са правото на профилактика, правото на достъп до здравни услуги, правото на избор, правото на жалби и т.н. Омбудсманът предостави, освен това, на ген. Стоян Тонев „Наръчник на пациента”, в който е описано кое лечение в болниците е безплатно и кое е платено. ”Наръчник на пациента” е брошура издадена от институцията на омбудсмана. Тя се разпространява в здравните заведения в страната, за да бъде в помощ на гражданите.