След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев призова пациентите да търсят правата си

Гиньо Ганев призова пациентите да търсят правата си
София, 15 март 2010г. 
Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев присъства на специализираното изложение „Алея на здравето” в Националния дворец на културата, за да се срещне с граждани.
В хода на изложението омбудсманът изслуша много граждани. Бяха поставени редица въпроси, свързани с качеството на медицинските услуги, достъпа до такива услуги както и заплащането им.
Граждани отправиха питания към омбудсмана, свързани с правата на инвалидите и трудностите пред тяхното социализиране в обществото.
Интерес представляваха и въпроси, отнасящи се до пенсионното осигуряване, проблемите с топлофикационите дружества, вредното излъчване на антените от мобилните оператори и др.
Все повече хора се интересуват от правата си като пациенти, потребители и граждани, стана видно от големия интерес към информацията предоставена от омбудсмана.
Гиньо Ганев посочи, че Европейската харта за правата на пациента трябва да бъде в съзнанието на лекуващите като критерий, задължение и основен морален дълг. Времето е наложило да има едно активно отношение на обществото в подкрепа на отделния гражданин не като потребител, а като пациент.
По отношение на повишението на здравните осигуровки омбудсманът заяви: „общото впечатление на много хора и партии е, че по-скъпото здравно осигуряване накърнява чувството за справедливост”.
Сред основните приоритети в дейността на омбудсманската институция са правата на пациента и тяхната ефикасна защита. Гиньо Ганев активно насърчава провеждането на здравна реформа, която да бъде обърната най-вече с лице към пациента.