Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас, Н. Пр. г-н Елман Зейналов

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас, Н. Пр. г-н Елман Зейналов

        На 16 март 2010 г. омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас, Н. Пр. г-н Елман Зейналов, по негова молба.


      
           Посланик Зейналов благодари за приема. Той подчерта, че прави настоящото посещение при г-н Ганев, като човек с богат опит в  политическия и обществен живот на България, дългогодишен парламентарист и по думите му „един от малкото хора в България, които се ползват с уважение от всички страни на обществото”.
 
           В разговора бяха обсъдени редица въпроси свързани с политическата и обществената обстановка в двете страни, както и състоянието и перспективите на развитие на отношенията между България и Азербайджан.
 
Националният омбудсман очерта развитието на политическата система в България и отбеляза, че неограниченото в разумни предели разбиране за политическия плурализъм, водещо до безконтролно възникване на прекалено голям  брой партии, повечето от които „в състояние на зачатък”, не отговаря на потребностите на обществото.  Важно е да се възприемат основни линии на консенсус по общопризнати приоритети, по които да се действа в една посока и във всички случаи в общонационален интерес. В условията на парламентарна демокрация мнозинството не следва да се поддава на изкушението „да налага себе си и теснопартийни интереси с механично гласуване, а да се вслушва в добрите идеи, които идват от различните части на обществото, за да работят институциите в обща полза”.
 
Посланик Зейналов обрисува характерните особености на демократичното развитие на Азербайджан, почерпило много от европейските демократични принципи, както и от традициите на светското общество, етническата и религиозна толерантност в Азербайджан. Той особено отбеляза ролята на президента Гайдар Алиев за избягване и преодоляване на опасностите застрашаващи свободното, независимо и демократично развитие на страната, като обстойно се спря и на проблема с Нагорни Карабах.
 
Посланикът специално подчерта изключително успешното развитие на отношенията между двете страни. Постигнатото обаче не следва да ни задоволява. Необходимо е да се предприемат нови стъпки за по-нататъшно развитие на двустранните отношения и сътрудничеството, включително в областта на нефтено-газовия сектор, пред който се откриват широки перспективи. В това отношение, както и в борбата за спазване на правата на хората в Азербайджан посланикът ще разчита и на подкрепата на омбудсмана на Република България.
 
Посланик Зейналов отправи към Гиньо Ганев официална покана да посети Азербайджан.