След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев подписа споразумение в защита правата на пациентите

Омбудсманът Гиньо Ганев подписа споразумение в защита правата на пациентите
На 30 март 2010 г. омбудсманът на Република България Гиньо Ганев подписа Споразумение за съвместна дейност и сътрудничество с национално представителните граждански организации за защита на правата на пациентите. От името на Конфедерация „Защита на здравето”, която включва 18 пациентски организации, Споразумението подписа Владимир Томов, а от Федерация „Български пациентски форум”, включваща 5 пациентски организации, документът подписа Теодора Захариева.
 
       „Правата на гражданите като пациенти са универсални и вездесъщи. Правото на здравеопазване е най-голямото право.” Това каза Гиньо Ганев при подписването на Споразумението с национално представителните граждански организации за защита на правата на пациентите. Той отбеляза значимостта на гражданската активност и все по-голямата роля на гражданските организации в обществения живот. Омбудсманът подчерта, че текстовете от Споразумението не трябва да останат само думи, а да се превърнат в инициативи и съвместни проекти.       Теодора Захариева от Федерация „Български пациентски форум” подчерта, че институцията на омбудсмана в лицето на г-н Ганев винаги е подкрепяла гражданските инициатива в областта на здравеопазването и изрази увереност, че съвместната им работа ще помогне техните гласове да бъдат чути и от други държавни институции.

 
       Председателя на УС на Конфедерация „Защита на здравето” Владимир Томов каза, че с подписването на Споразумението днес се легализират общите усилия, полагани през годините и изрази желанието на неправителствените организации в областта на здравеопазването за съвместна дейност с институцията на националния омбудсман.
 
       До 2005 г. в българската нормативна уредба отсъстваше словосъчетанието „права на пациента”, но благодарение на усилията на всички вас това вече не е така, каза д-р Стойчо Кацаров.