Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Органите на държавата заедно с цялата общественост имат безусловното задължение да защитават правата на децата

Органите на държавата заедно с цялата общественост имат безусловното задължение да защитават правата на децата
Национална конференция „Да опазим децата на България – насилието сред и върху деца и младежи” се проведе на 29 април 2010г. в хотел „Шератон”,  организирана от Националния съюз „Безопасност и охрана” и Синдиката на българските учители под патронажа на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев.
Конференцията премина при огромен интерес от страна на граждани и медии. Участие взеха Министърът на образованието, младежта и науката – Сергей Игнатов, Министърът на труда и социалната политика – Тотю Младенов, представители на Столична община, народни представители, председатели на агенции, психолози, експерти, Националната мрежа за децата, Асоциация „Анимус”- България (която поддържа национална гореща линия за деца в риск), Председателят на Съвета за електронни медии - Георги Лозанов, неправителствени организации, граждани и медии.
По време на форума бяха обсъдени редица проблеми, отнасящи се до отговорностите на семейството, причините пораждащи насилие сред и върху деца, капацитета на системата за закрила на детето, както и конкретни идеи за превенция и справяне с насилието над деца и младежи.
Изразена беше воля за насърчаване на сътрудничеството и координацията между държавни, общински и граждански структури в борбата с насилието.
При откриване на конференцията омбудсманът Гиньо Ганев констатира само нехайно отношение, когато всъщност става дума за престъпление и в юридическия, и в обществено-моралния смисъл на понятието.
 „Органите и институциите на държавата имат безусловно задължение да спазват и защитават правата на децата, но духът на противопоставяне е по-важен от каталога на действията. Насилието никога и с нищо не може да бъде оправдано! Вероятно  днес всяка от институциите ще изреди списъци от собствени мерки, но по-важното е от тук да излезем с активна воля и дух на нетолерантност към посегателството върху деца и млади хора”, заяви Гиньо Ганев.
„Да чакаме от децата  единствено те да защитават правата си знаете, че е наивно. Въпросът е да се формират идеи, които да се трансформират в политики – на национално и на регионално равнище. Да се установи воля за действие. Ако тази воля не се установи, речите и думите, които ще бъдат казани, ще бъдат недостатъчни”, подчерта омбудсманът.
Тревожна статистика бе представена от изследване на Научноизследователския институт по криминалистика към МВР направено през 2009 година: около 5% от убийствата и близо 20% от сексуалните посегателства у нас се извършват от деца, обясни Нина Белова от Института по криминалистика. Сред факторите, които увеличават възможността за детска агресия е лесният достъп до наркотици и алкохол, допълни Белова. По данни на МВР  най-често в домашна среда се извършва насилие върху деца.
Образователният министър Сергей Игнатов отбеляза, че най-често разпространените форми на насилие сред децата, и най-трудно забележимите от възрастните, са социалното и психическото насилие. Не по-малко опасни, според него, са скритите форми на насилие и дискриминацията на определени деца или групи в образователната среда.
Своеобразна новина съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Сформирана е работна група за изготвяне на рамков Закон за детето и семейството. Важно е, според него, да има една институция, която да бъде ангажирана с правата на детето, за да не се размиват отговорностите между много органи и места.
Председателят на парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание - Огнян Стоичков акцентира върху липсата на резултатност в работата на органите за закрила на детето. Като страна по  редица ратифицирани конвенции, България има задължението да създаде специализирани отдели в полицията за борба с детската порнография. „Един криминалист от ГДБОП не е достатъчен да се занимава с този проблем”, коментира той. Стоичков смята, че трябва да има и специализирани съдебни състави, които да бъдат ангажирани с проблемите на детското насилие.
Изразено беше мнение на младите хора относно липсата на внимание и грижа от страна на възрастните. Възрастните са тези, които налагат агресивните модели на поведение.
Идеите и предложенията от конференцията ще намерят място в Заключителен документ, който ще изрази волята на участниците за промяна.
По-нататък работна група ще подготвя планове за действие с краткосрочни и дългосрочни цели, както и механизми за наблюдение на изпълнението на препоръките, залегнали в документа.