Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът съдейства за решаването на проблема с липсата на лекарства за деца с онкохематологични заболявания

Омбудсманът съдейства за решаването на проблема с липсата на лекарства за деца с онкохематологични заболявания

София, 04 юни 2010г.

Гиньо Ганев изпрати благодарствено писмо до представителството на фармацевтичната фирма „ГлаксоСмитКлайн” в България, която преди дни го информира за своето решение да дари лекарството „Пуринетол”, необходимо за лечението на деца с онкохематологични заболявания, в достатъчни количества за лечението на всички такива деца в страната до края на настоящата година.

„Каквото и да струва на фирмата тази проява на благотворителност, такава помощ идваща навреме и спасяваща живот, е безценна за болните деца”, се казва в писмото на омбудсмана. Заедно с това той подчертава, че основната отговорност за липсата на лекарства е на администрацията на министерство на здравеопазването, но се надява на реакция от страна на новото му ръководство.


В началото на месец април т.г., във връзка с постъпили в институцията жалби от граждани за проблеми при осигуряването на някои лекарства за лечение на онкохематологични заболявания и болестта мукополизахаридоза, омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за това как се отразяват на правата на пациентите въведените ограничения при осигуряването на лекарства със средства от републиканския бюджет. На 12 април 2010 г. Гиньо Ганев организира дискусия на тема: „Лекарства за живота на децата”.

Като следствие на изказаните позиции на всички участници в обсъждането на 23 април 2010 г. беше оповестено Становище на омбудсмана относно осигуряването на лекарства за лечението на деца с онкохематологични заболявания и редки болести, в което се казва, че Министерство на здравеопазването не е изпълнило задължението си да осигури безплатни лекарства за лечението на деца с онкохематологични заболявания и деца, болни от мукополизахаридоза.

Освен това се определя като проява на лоша администрация това, че години наред Министерство на здравеопазването не намира устойчиво решение на проблеми за снабдяване с лекарства на болните деца. Оценява се като незадоволителни резултатите от усилията за трайно решение на проблемите, в това число и извършване на промени в нормативната уредба.

Омбудсманът подчерта необходимостта от спешни мерки за преодоляването на проблемите в системата на здравеопазването, които водят до пряко нарушаване на конституционното право на гражданите на достъпна медицинска помощ, както и на безплатно медицинско обслужване, и на равнопоставеност на пациентите при ползването на здравни услуги.”

В Становището си омбудсманът препоръча на Министерство на здравеопазването в най-кратък срок да осигури безплатното получаване на лекарствените продукти Purinethol(6-mercaptopurin) и L-asparginase (Kidrolase) за болните деца с онкохематологични заболявания, както и да предприеме действия за гарантиране лечението на децата, болни от мукополизахаридоза. Гиньо Ганев предложи на МЗ да направи преоценка на нормативната уредба, свързана с така наречените „лекарства – сираци” и да предприеме промени, като ги съобрази със спецификата на производството и разпространението им. Омбудсманът направи предложение до Министерски съвет да обсъди и предприеме необходимите действия за прекратяване на досегашната практика на хроничен недостиг и липса на лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.