Омбудсманът Диана Ковачева към „ВиК“ Хасково: Не вдигайте цената на водата

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково инж. Тодор Марков, в която изрично настоя утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-високи цени на водата в региона да не се прилагат. От 1 август 2020 г. регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я напр

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия на тема „Пациентът между правото на медицинска помощ и делегираните бюджети”

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия на тема „Пациентът между правото на медицинска помощ и делегираните бюджети”

София, 10 юни 2010г.

На 14 юни 2010 г. (понеделник) от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) по инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев ще се проведе обществена дискусия на тема „Пациентът между правото на медицинска помощ и делегираните бюджети”.


Омбудсманът следи със загриженост и нарастваща тревога развитието на процесите в системата на здравеопазването и констатира, че правата на пациентите не са добре защитени, а някои административни решения имат характер на бъдещо ограничение на тези права.


Публикуваното наскоро Решение на Надзорния съвет на НЗОК, с което се приемат „Правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 година” и постъпилите в тази връзка сигнали до институцията на омбудсмана са повод да напомним, че още на 20 август 2009 г. омбудсмана представи Становище за лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. В Становището си омбудсманът констатира, че лимитирането на дейността на една болница лимитира правото на свободен избор на пациента (чл. 4 от Закона за здравното осигуряване), води до неравнопоставеност на пациентите и до ограничаване на свободната конкуренция на здравните заведения. 


За участие в дискусията са поканени представители на здравните власти, депутати, мениджъри на болници, представители на пациентските организации, съсловни и други неправителствени организации.