Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира обществена дискусия за делегираните бюджети на здравните заведения

Омбудсманът Гиньо Ганев организира обществена дискусия за делегираните бюджети на здравните заведения

Днес, 14 юни 2010 г., по инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев се проведе обществена дискусия на тема „Пациентът между правото на медицинска помощ и делегираните бюджети”. В срещата участваха представители на НЗОК, Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз, мениджъри на болнични заведения от цялата страна, лекари, представители на неправителствени организации в областта на здравеопазването, журналисти.

По повод публикуваното наскоро Решение на Надзорния съвет на НЗОК, с което се приемат „Правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 година” бяха изказани много негативни мнения. В изпълнение на решението, Националната здравноосигурителна каса е изпратила писма до всички лечебни заведения за болнична помощ, с които ги информира, че болниците или трябва да сключат анекс към настоящите си договори, или заплащането на дейността им ще бъде спряно изцяло. Анексът към договорите предвижда заплащане на предварително определена сума за всяка болница независимо от количеството и качеството на извършената дейност. По този повод бяха изказани мнения, че размерът на предвидените делегирани бюджети е недостатъчен и поставя под въпрос възможността за функциониране на повечето от болниците, още повече, че ограничението практически се въвежда със задна дата – от първи април. Това неизбежно ще доведе до продължаващо нарастване на дълговете и допълнителна демотивация на лекарите и другия медицински персонал.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че с въвеждането на делегирани бюджети и ограничаването на финансирането неизбежно ще бъдат засегнати и правата на пациентите. Те посочиха, че лимитирането на дейността на една болница лимитира и правото на свободен избор на пациента, прогласено в чл. 4 от Закона за здравното осигуряване, както и до неравнопоставеност на пациентите.

Представителите на пациентските организации посочиха като особено притеснителен факта, че в бюджета на НЗОК за 2010 г. има 26 милиона лева по-малко за лекарства, а с 50 хиляди по-малко са направленията за преглед при специалист в сравнение с 2009 г. Участниците в дискусията изразиха несъгласие с административно-командния модел в системата на здравеопазването, който се налага с делегираните бюджети и считат, че ще бъде ограничено правото на своевременна и достатъчна медицинска помощ, прогласени в Закона за здравето. Общо беше мнението, че нарушаването на тези права на пациентите ще има висока цена, рефлектираща в живота и здравето им.

Омбудсманът следи със загриженост и нарастваща тревога развитието на процесите в системата на здравеопазването и констатира, че правата на пациентите не са добре защитени, а някои административни решения имат характер на бъдещо ограничение на тези права.


Поради естеството си, правата на пациентите са неразривно свързани с най-висшето човешко право – правото на живот, а то не може да бъде ограничавано при никакви обстоятелства, каза Гиньо Ганев.

Независимо от трудностите в момента, трябва да се търсят добрите решения за реформирането на здравеопазването, които задължително да бъдат обсъдени и съобразени с мненията на лекарите и пациентите.