Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев внесе в НС ежегодния доклад за своята дейност

29 март 2007 г.


    Омбудсманът Гиньо Ганев внесе днес в Народното събрание ежегодния доклад за дейността на институцията през 2006 година.Този акт на омбудсмана има не само отчетен характер – в него са посочени прояви и тенденции на администрацията, които будят тревога, тъй като засягат правата на гражданите.

    Докладът съдържа информация за постъпилите през 2006 г. жалби и сигнали, по които проверките са приключили, за случаите, когато намесата му е имала резултат, както и за причините в случаите, когато намесата му е останала без реакция.

    В документа се отчитат и направените предложения и препоръки, както и дали те са били взети предвид, зачитането на правата на човека и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област, изразходваните от институцията средства и др.

    Основен акцент в тазгодишния доклад на институцията са самосезиранията на омбудсмана по проблеми с широк обществен резонанс, ролята на омбудсмана в борбата с корупцията, правата на човека в местата за лишаване от свобода и следствените арести, действията във връзка с усилията за освобождаване на медиците в Либия, участието на омбудсмана в международното сътрудничество за защита правата на човека. Документът съдържа и приложения със статистически данни за жалби и сигнали, искания и становища до Конституционния съд, както и становища на институцията по проверки по собствена инициатива.

    „Омбудсманът състави този свой доклад с убеждението, че европейското членство на България изправя органите на властта и цялата ни държавна и местна администрация пред нараснал дълг към правата на българските граждани като граждани на Европейския съюз. И особено към ефикасното гарантиране на правото на добро управление и добра администрация, което е прогласено в Хартата за основните права на ЕС”, се казва в уводните думи на омбудсмана Гиньо Ганев.Целият текст на доклада можете да откриете ТУК