Омбудсманът Диана Ковачева поиска да отпаднат таксите за частните детски градини в периода на извънредното положение

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Българската асоциция на частните училища г-жа Мария Каменова, в която настоява в периода на извънредното положение да се намалят или напълно отпаднат таксите, които родителите плащат за частни детски градини. Пълното отпадане на таксите да важи за семейства, които са останали без доход

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България изиска от МРРБ и МОСВ да изяснят причините за започналото строителство на територията на национален природен парк „Странджа”

Омбудсманът на Република България изиска от МРРБ и МОСВ да изяснят причините за започналото строителство на територията на национален природен парк „Странджа”

Омбудсманът Гиньо Ганев и Росица Тоткова, директор на Дирекция "Жалби и сигнали на граждани"

София, 09 октомври 2006 г.

    Гиньо Ганев отправи конкретни препоръки към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към Министерството на околната среда и водите и към областния управител на Бургаска област за изясняване на причините, довели до допускане на строителство в границите на защитения природен парк „Странджа”. Поводът са започналите в началото на годината строителни дейности за изграждането на вилно селище „Златна перла” от фирма „Краш 2000” край с.Варвара – територия с национално и европейско значение, защитена от европейската екопрограма „Натура 2000”.

    Намесата на омбудсмана бе поискана няколко месеца по-късно от граждани и неправителствени природозащитни организации след противоречиви действия на държавната администрация и общинските власти.

    Препоръките на омбудсмана до посочените институции са за предприемане на необходимите решителни действия за опазване на природен парк „Странджа”. Гиньо Ганев очаква отговор на въпроса защо строителството в защитената територия продължава, след като са издадени заповеди за спирането му, и упражнен ли е последващ контрол. Най-важният въпрос, който възниква в конкретния случай, е защо за защитена територия като природен парк „Странджа” няма план за нейното управление и защо МОСВ не е възложило досега разработването му.

    Липсата на план за управление на защитената територия е мотив на Върховен административен съд да отмени заповед на директора на РИОСВ – Бургас за спиране на въпросното строителство. Липсата на план за управление на защитена територия с национално значение довежда и до възможност за строеж и поредно посегателство върху българската природа.

    Природният парк Странджа е основан през 1995 г. и обхваща централна българска Странджа с излаз на черноморското крайбрежие между Резово и Царево на площ от 1161 кв. км. Чрез множество меандри там протичат двете най-чисти реки в България – Велека и Резовска. Тази защитена територия на парка Странджа се явява по своето местоположение мост между Европа, Азия и Средиземноморието. В местността са запазени редица оригинални културни паметници – тракийски долмени, светилища, могили, многобройни параклиси и аязма, които ще бъдат унищожени след строежа на новите курортни селища.