Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България изиска от МРРБ и МОСВ да изяснят причините за започналото строителство на територията на национален природен парк „Странджа”

Омбудсманът на Република България изиска от МРРБ и МОСВ да изяснят причините за започналото строителство на територията на национален природен парк „Странджа”

Омбудсманът Гиньо Ганев и Росица Тоткова, директор на Дирекция "Жалби и сигнали на граждани"

София, 09 октомври 2006 г.

    Гиньо Ганев отправи конкретни препоръки към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към Министерството на околната среда и водите и към областния управител на Бургаска област за изясняване на причините, довели до допускане на строителство в границите на защитения природен парк „Странджа”. Поводът са започналите в началото на годината строителни дейности за изграждането на вилно селище „Златна перла” от фирма „Краш 2000” край с.Варвара – територия с национално и европейско значение, защитена от европейската екопрограма „Натура 2000”.

    Намесата на омбудсмана бе поискана няколко месеца по-късно от граждани и неправителствени природозащитни организации след противоречиви действия на държавната администрация и общинските власти.

    Препоръките на омбудсмана до посочените институции са за предприемане на необходимите решителни действия за опазване на природен парк „Странджа”. Гиньо Ганев очаква отговор на въпроса защо строителството в защитената територия продължава, след като са издадени заповеди за спирането му, и упражнен ли е последващ контрол. Най-важният въпрос, който възниква в конкретния случай, е защо за защитена територия като природен парк „Странджа” няма план за нейното управление и защо МОСВ не е възложило досега разработването му.

    Липсата на план за управление на защитената територия е мотив на Върховен административен съд да отмени заповед на директора на РИОСВ – Бургас за спиране на въпросното строителство. Липсата на план за управление на защитена територия с национално значение довежда и до възможност за строеж и поредно посегателство върху българската природа.

    Природният парк Странджа е основан през 1995 г. и обхваща централна българска Странджа с излаз на черноморското крайбрежие между Резово и Царево на площ от 1161 кв. км. Чрез множество меандри там протичат двете най-чисти реки в България – Велека и Резовска. Тази защитена територия на парка Странджа се явява по своето местоположение мост между Европа, Азия и Средиземноморието. В местността са запазени редица оригинални културни паметници – тракийски долмени, светилища, могили, многобройни параклиси и аязма, които ще бъдат унищожени след строежа на новите курортни селища.