Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев представи своето Становище относно нарушения на правата на потребителите от мобилните оператори

Омбудсманът Гиньо Ганев представи своето Становище относно нарушения на правата на потребителите от мобилните оператори
На 23 юни 2010г. омбудсманът представи Становище относно множество жалби и сигнали срещу M-TEL, VIVACOM и GLOBUL за нарушения на правата напотребителите във връзка с автоматичното подновяване на срочните договори за предоставяните услуги, предвидените неустойки от абонатите и неоснователно усложнените процедури при предсрочното им прекратяване.
До констатациите и препоръките в Становището се стигна след анализ на общите условия за предоставяне на услуги от компаниите, на индивидуални договори, предоставени от потребители, на релевантните нормативни актове от националното и европейското законодателство и след оценка на въздействието на съществуващите практики върху правата на потребителите, обясни омбудсманът.
Гиньо Ганев констатира че, операторите на мобилни и интернет услуги нарушават правото на избор на потребителите, прилагат неравноправни /несправедливи/ клаузи при сключване на потребителските договори, което противоречи на изискването за добросъвестност и оказва влияние върху икономическото поведение на потребителите.
Омбудсманът отправи конкретни препоръки към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, VIVACOM, M-TEL, и GLOBUL.
Представянето на Становището на омбудсмана предизвика оживена дискусия, която потвърди необходимостта от неотложни и адекватни мерки за защита правата на потребителите на електронните съобщителни услуги. Участие в нея взеха Богомил Николов – председател на „Активни потребители”, Емил Алексиев – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Иван Бъчваров – главен секретар на Комисията за защита на потребителите, представители на VIVACOM, потребители, граждански организации и др. При обсъждането бяха предложени и конкретни мерки за законодателни промени в тази област, като забрана за автоматичното подновяване на срочен договор и други регулаторни механизми.
Гиньо Ганев адресира своето Становище на вниманието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, VIVACOM,M-TEL, и GLOBUL, както и на заинтересованите граждански организации.
Омбудсманът призовава медиите – българската журналистика, както и досега, да държи будно вниманието си по целия спектър от проблеми, свързани с нарушаването на правата на потребителите от мобилните оператори.
Като висш конституционен орган националният омбудсман ще продължи да следи тази проблематика и изпълнението на отправените препоръки и предложения.