Омбудсманът Диана Ковачева: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова по проекта на Наредбата за топлоснабдяването, предложен от ресорното министерство на 13 януари т.г за обществено обсъждане.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България се срещна с представители на неправителствени организации по повод провеждащия се в София гей-парад

Омбудсманът на Република България се срещна с представители на неправителствени организации по повод провеждащия се в София гей-парад
На 25 юни 2010г. омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с представители на над 25 неправителствени организации, които се обърнаха към него с Отворено писмо по повод насрочения за 26 юни в столицата гей – парад. На срещата омбудсманът изслуша позициите на Росен Йеротеев от Граждански форум за защита на детето и семейството, на Стоян Георгиев и Михаела Джоргова от Гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности”, адвокат Дияна Даскалова – Фондация „Център за правна помощ – Глас в България”, Румен Рашев от Фондация „Мисия възстановяване” , Ивайло Шалафов – богослов и Румен Дечев – издател. Гости на срещата бяха представители на американски фондации в областта на семейството и семейните ценности.
       „Нямаме нищо против хората, които имат различна сексуална ориентация и не сме против тях, но изразяваме своето дълбоко безпокойство от натрапчивата им и публична демонстрация на хомосексуализма. Като организации, работещи за възраждане и съхраняване на традиционните християнски и семейни ценности, искаме да бъде чут и нашия глас, че хомосексуализмът крие редица опасности, той не е безобиден и не е само мода и паради. Нашата позиция не е нетолерантна, ние искаме техните действия да са съобразени с принципите, в които се изгражда и развива едно общество” – изрази общата позиция на участниците г-н Росен Йеротеев.
       Дияна Даскалова – адвокат международно право и права на човека, изрази благодарността на организациите към омбудсмана, като отбеляза, че това е единствената българска институция, която е реагирала на Отвореното писмо. Тя отбеляза, че през последните години се наблюдава все по-масово и агресивно промотиране на хомосексуалните отношения чрез медиите, изкуството и образованието, но без да се говори за последствията и рисковете от тях. Чрез развлекателната индустрия хомосексуализмът се налага като „мода” и като един безобиден и интересен начин да си различен от останалите.
       Нашето желание е децата ни да се развиват в среда, която утвърждава семейството като институция и стимулира изграждането и поддържането му. Ние не отричаме правото на личен избор на всеки човек, но никой няма право да дискриминира останалите, като им налага по показен начин своята различна сексуална ориентация - сподели Михаела Джоргова.
       Издателят Румен Дечев подчерта, че съвременното ни общество е подложено на една много силна агресивност, като се изопачава и едностранчиво се представя толерантността. Системата от ценностни норми на българина е традиционна и трябва да я защитаваме, защото усилията в тази посока ще бъдат полезни в бъдеще.
       Липсата на религиозно образование за децата ни също е признак на нетолерантност и лишава младите хора от това знание – каза Ивайло Шалафов. Тази среща при омбудсмана трябва да продължи и да се развие в една сериозна и отговорна обществена дискусия.
       Темата предизвика оживена дискусия, в която   се потвърди необходимостта от предприемане на дългосрочни мерки за подкрепа на семейната институция. Въпросът е как неправителствения сектор и държавните органи да постигнат общи цели в един балансиран и търсен диалог, в който ще се чуят различните позиции. Без да се накърняват правата на хората с различна сексуална ориентация трябва да се потърсят пътищата за утвърждаване на семейните ценности.
       Подчертавам, че дискриминацията на основа сексуална ориентация е забранена от Хартата за основните права на Европейския съюз и от Закона за защита от дискриминация и съм категоричен, че подобна намеса в личната сфера е сравнима с това да бъде забранявано демонстрирането и изразяването в цели области от идентичността на човека като например етническата му принадлежност, религиозната му вяра, убежденията и др. Вярно е, че международните и конституционните стандарти не изключват възможността, при определени условия, правото на личен живот, свободата на изразяване и свободата на мирни събрания да бъдат ограничавани, каза Гиньо Ганев. За да бъде допустима обаче такава намеса, тя трябва да отговаря на изискванията, предвидени в Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи,  да е необходима на демократичното общество и да се прилага в случаите, когато влиза в конкуренция с неговите  морални устои. Употребата на правата на отделни хора или група от хора не трябва да засяга и да подтиска правата на останалите.
"Солидарен съм с вас, че България има нужда от възраждане на традиционните си ценности. И тук проблемът е в нивото на гражданското съзнание. Доброто общество е това, което има един пласт морални норми, които го правят истинско и затова трябва да бъде съхранено” – каза в заключение на срещата омбудсманът.
       В резултат на проведената в конструктивен дух дискусия, Гиньо Ганев увери представителите на гражданските организации, че омбудсманът, с присъщите за институцията методи и средства, ще подкрепи и сам ще инициира мерки за утвърждаване на изконните български ценности и за изграждане на безопасна обществена среда, в която да растат и се възпитават българските деца.