Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България се срещна с представители на неправителствени организации по повод провеждащия се в София гей-парад

Омбудсманът на Република България се срещна с представители на неправителствени организации по повод провеждащия се в София гей-парад
На 25 юни 2010г. омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с представители на над 25 неправителствени организации, които се обърнаха към него с Отворено писмо по повод насрочения за 26 юни в столицата гей – парад. На срещата омбудсманът изслуша позициите на Росен Йеротеев от Граждански форум за защита на детето и семейството, на Стоян Георгиев и Михаела Джоргова от Гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности”, адвокат Дияна Даскалова – Фондация „Център за правна помощ – Глас в България”, Румен Рашев от Фондация „Мисия възстановяване” , Ивайло Шалафов – богослов и Румен Дечев – издател. Гости на срещата бяха представители на американски фондации в областта на семейството и семейните ценности.
       „Нямаме нищо против хората, които имат различна сексуална ориентация и не сме против тях, но изразяваме своето дълбоко безпокойство от натрапчивата им и публична демонстрация на хомосексуализма. Като организации, работещи за възраждане и съхраняване на традиционните християнски и семейни ценности, искаме да бъде чут и нашия глас, че хомосексуализмът крие редица опасности, той не е безобиден и не е само мода и паради. Нашата позиция не е нетолерантна, ние искаме техните действия да са съобразени с принципите, в които се изгражда и развива едно общество” – изрази общата позиция на участниците г-н Росен Йеротеев.
       Дияна Даскалова – адвокат международно право и права на човека, изрази благодарността на организациите към омбудсмана, като отбеляза, че това е единствената българска институция, която е реагирала на Отвореното писмо. Тя отбеляза, че през последните години се наблюдава все по-масово и агресивно промотиране на хомосексуалните отношения чрез медиите, изкуството и образованието, но без да се говори за последствията и рисковете от тях. Чрез развлекателната индустрия хомосексуализмът се налага като „мода” и като един безобиден и интересен начин да си различен от останалите.
       Нашето желание е децата ни да се развиват в среда, която утвърждава семейството като институция и стимулира изграждането и поддържането му. Ние не отричаме правото на личен избор на всеки човек, но никой няма право да дискриминира останалите, като им налага по показен начин своята различна сексуална ориентация - сподели Михаела Джоргова.
       Издателят Румен Дечев подчерта, че съвременното ни общество е подложено на една много силна агресивност, като се изопачава и едностранчиво се представя толерантността. Системата от ценностни норми на българина е традиционна и трябва да я защитаваме, защото усилията в тази посока ще бъдат полезни в бъдеще.
       Липсата на религиозно образование за децата ни също е признак на нетолерантност и лишава младите хора от това знание – каза Ивайло Шалафов. Тази среща при омбудсмана трябва да продължи и да се развие в една сериозна и отговорна обществена дискусия.
       Темата предизвика оживена дискусия, в която   се потвърди необходимостта от предприемане на дългосрочни мерки за подкрепа на семейната институция. Въпросът е как неправителствения сектор и държавните органи да постигнат общи цели в един балансиран и търсен диалог, в който ще се чуят различните позиции. Без да се накърняват правата на хората с различна сексуална ориентация трябва да се потърсят пътищата за утвърждаване на семейните ценности.
       Подчертавам, че дискриминацията на основа сексуална ориентация е забранена от Хартата за основните права на Европейския съюз и от Закона за защита от дискриминация и съм категоричен, че подобна намеса в личната сфера е сравнима с това да бъде забранявано демонстрирането и изразяването в цели области от идентичността на човека като например етническата му принадлежност, религиозната му вяра, убежденията и др. Вярно е, че международните и конституционните стандарти не изключват възможността, при определени условия, правото на личен живот, свободата на изразяване и свободата на мирни събрания да бъдат ограничавани, каза Гиньо Ганев. За да бъде допустима обаче такава намеса, тя трябва да отговаря на изискванията, предвидени в Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи,  да е необходима на демократичното общество и да се прилага в случаите, когато влиза в конкуренция с неговите  морални устои. Употребата на правата на отделни хора или група от хора не трябва да засяга и да подтиска правата на останалите.
"Солидарен съм с вас, че България има нужда от възраждане на традиционните си ценности. И тук проблемът е в нивото на гражданското съзнание. Доброто общество е това, което има един пласт морални норми, които го правят истинско и затова трябва да бъде съхранено” – каза в заключение на срещата омбудсманът.
       В резултат на проведената в конструктивен дух дискусия, Гиньо Ганев увери представителите на гражданските организации, че омбудсманът, с присъщите за институцията методи и средства, ще подкрепи и сам ще инициира мерки за утвърждаване на изконните български ценности и за изграждане на безопасна обществена среда, в която да растат и се възпитават българските деца.