Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът отправи препоръка във връзка със задължителната предучилищна подготовка на децата

Омбудсманът отправи препоръка във връзка със  задължителната предучилищна подготовка на децата
София, 02 юли 2010г.
 
Омбудсманът на Република България бе сезиран във връзка с предложенията за промени в Закона за народната просвета, свързани с въвеждане на задължителната подготовка на децата за училище от 5 – годишна възраст.
Предложените промени предвиждат, както до момента, задължителната подготовка на децата за училище да се осъществява в подготвителни групи в детските градини или в училищата.
На среща с представители на Гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности” и Форум за съвременно образование бяха обсъдени поставените от родителите въпроси, свързани с липсата на алтернативи за онези родители, които могат сами да поемат тази отговорност, за недостатъчните места в детските заведения, както и за липсата на дискусия за предприетите промени.
Омбудсманът подкрепя усилията на компетентните органи, свързани с намаляване броя на необхванатите и отпадащи от училище деца, социализацията на децата от най-ранна възраст и осигуряването на равен старт за обучението им, в съзвучие с Лисабонската стратегия в областта на образованието и обучението.
Наред с това намира за основателни тревогите, свързани с готовността на детските заведения за прием на децата. Видно е, че условията в училище не са пригодени за нуждите на 5 – годишните деца. Тази тревога се подсилва от появилата се информация в медиите за недостатъчна готовност на някои общини и заявено желание за отлагане въвеждането на мярката. Омбудсманът възприема това като осъзната отговорност на местната власт за успешно реализиране на политиката в областта на образованието.
Въз основа на изложеното омбудсманът на Република България предложи на председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание да бъдат подложени още веднъж на преценка законодателните предложенията, като се има предвид, че:
·                       в детските заведения, особено в големите градове, няма реална възможност за прием на всички деца, навършили 5 – годишна възраст;
·                       на родителите, които имат възможности да осигурят подготовката на децата си за училище, не се предоставя друга алтернатива, освен подготвителните групи в детско заведение или училище;
·                       има специфичните особености за отглеждането и възпитанието на малките деца.