16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев се срещна с представители на лекарските организации от град Пловдив

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев се срещна с представители на лекарските организации от град Пловдив
Днес, 06 юли 2010 г., по инициатива на представители на лекарските организации  омбудсманът на Република България се срещна с тях. Поводът за тази среща са регулативните стандарти в извънболничната помощ, делегираните бюджети в болничната помощ, правата на здравноосигурените български граждани и принципите в Закона за здравното осигуряване. Присъстваха д-р Стойчо Кацаров – член на УС на Център за защита правата в здравеопазването, д-р Цветана Пеева – управител на ДКЦ VI РЦ ЕООД, д-р Георги Сакакушев – председател на управителния съвет на районна колегия БЛС – Пловдив, д-р Георги Цигаровски – зам. председател на районна колегия БЛС – Пловдив, Димитър Стойков – изпълнителен директор на УМБАЛ-Плевен.
На срещата бяха обсъдени актуални проблеми на здравеопазването. Пловдивските лекари изразиха остро недоволство от намалените с над 30% Регулативни стандарти. Изложени бяха аргументи, че по този начин на практика се отнема правото на пациента да получи безплатна медицинска помощ. Отделно от това, всички лекари са подложени на административен натиск и санкции за всеки случай на превишение на лимита за направление. Категоричното становище на лекарите е, че въведените делегирани бюджети поставят в изключително тежка финансова ситуация всички болници и застрашават правата на пациентите. Като напълно неприемливо се оценява обстоятелството, че държавата не изпълнява задълженията си по Закона за бюджет на НЗОК за 2010 година и не прави предвидените трансфери за осигуровките на пенсионери, деца и държавни служители.
Подчертана бе и противоречивата практика на Върховния административен съд по прилагането на регулативните стандарти. 
От страна на омбудсмана бе изразено разбиране по всички поставени въпроси. Изтъкната бе активната роля на институцията в областта на здравеопазването, включително и със становища по повечето от поставените въпроси. Омбудсманът се ангажира да проучи възможностите за предприемане на допълнителни действия за защита на конституционно определените права на гражданите и пациентите.