След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия на тема „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия на тема  „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”

На 8 юли 2010 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се проведе обществена дискусия на тема  „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”. Организатори на срещата са омбудсманът на Република България, Центърът за защита правата в здравеопазването, Сдружението на българските зъболекари и Сдружението „Български лекари за европейски стандарти на специализация“.


В администрацията на омбудсмана постъпиха редица сигнали от специализиращи лекари и неправителствени организации за проблеми на специализацията на лекарите и зъболекарите в Република България. На проведена предварителна среща се поставиха много въпроси, свързани не само с отделните детайли, но и с цялостната организация на медицинската специализация, която поставя в крайно затруднено положение младите лекари и зъболекари. Целта на дискусията е да се обсъдят различните аспекти и проблеми на специализацията на лекарите и зъболекарите, в резултат на което  да се изготвят препоръки до здравните власти с предложения за подходящи промени в действащата нормативна уредба.


За участие в дискусията са поканени представители на държавните институции (НС, МЗ, НЗОК),  на университетските болници в София, Пловдив, Плевен,  Варна и Стара Загора, на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, пациентски организации, жалбоподатели и граждани.