16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия на тема „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия на тема  „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”

На 8 юли 2010 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се проведе обществена дискусия на тема  „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”. Организатори на срещата са омбудсманът на Република България, Центърът за защита правата в здравеопазването, Сдружението на българските зъболекари и Сдружението „Български лекари за европейски стандарти на специализация“.


В администрацията на омбудсмана постъпиха редица сигнали от специализиращи лекари и неправителствени организации за проблеми на специализацията на лекарите и зъболекарите в Република България. На проведена предварителна среща се поставиха много въпроси, свързани не само с отделните детайли, но и с цялостната организация на медицинската специализация, която поставя в крайно затруднено положение младите лекари и зъболекари. Целта на дискусията е да се обсъдят различните аспекти и проблеми на специализацията на лекарите и зъболекарите, в резултат на което  да се изготвят препоръки до здравните власти с предложения за подходящи промени в действащата нормативна уредба.


За участие в дискусията са поканени представители на държавните институции (НС, МЗ, НЗОК),  на университетските болници в София, Пловдив, Плевен,  Варна и Стара Загора, на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, пациентски организации, жалбоподатели и граждани.