След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът защити правата на живеещите в близост до „The Mall” – София на бул. „Цариградско шосе”

Омбудсманът защити правата на живеещите в близост до  „The Mall” – София на бул. „Цариградско шосе”
София, 07 юли 2010г.

До омбудсмана на Република България постъпи жалба във връзка със силния шум от агрегатите на „
TheMall” – София на бул. „Цариградско шосе”. Граждани се оплакват, че независимо от немалкото разстояние, в жилищата, намиращи се в съседство на „TheMall” – София, прониква силен шум. Този шум надвишава многократно шума от преминаващите по булеварда коли, непрекъснат е и е особено нетърпим през нощта.
 
Очакването е, че с намесата на омбудсмана ще се предприемат мерки за ограничаване на шума, тъй като това застрашава здравето и нарушава спокойствието на гражданите.
 
По препоръка на омбудсмана Столична РИОКОЗ предприе незабавни действия, като се извърши замерване на шума, проникващ в жилището. Установи се, че показателите за шум надвишават граничните стойности, регламентирани в Наредба № 6 от 2006 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Данните от проверката са удостоверени със сертификат за контрол на акредитирания орган за контрол от вида А към дирекция „Лабораторни изследвания” при Столична РИОКОЗ. С предписание ръководството на „TheMall”-София е задължено да извърши необходимите технически мероприятия за привеждане на шума в съответствие с нормативните изисквания, като ефективността им бъде доказана с лабораторни измервания от акредитирана лаборатория. Срокът за изпълнение е 20.10.2010 г.
 
Националният омбудсман, в защита правата на гражданите, ще проследи изпълнението на предписанието.