Омбудсманът Диана Ковачева: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова по проекта на Наредбата за топлоснабдяването, предложен от ресорното министерство на 13 януари т.г за обществено обсъждане.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът защити правата на живеещите в близост до „The Mall” – София на бул. „Цариградско шосе”

Омбудсманът защити правата на живеещите в близост до  „The Mall” – София на бул. „Цариградско шосе”
София, 07 юли 2010г.

До омбудсмана на Република България постъпи жалба във връзка със силния шум от агрегатите на „
TheMall” – София на бул. „Цариградско шосе”. Граждани се оплакват, че независимо от немалкото разстояние, в жилищата, намиращи се в съседство на „TheMall” – София, прониква силен шум. Този шум надвишава многократно шума от преминаващите по булеварда коли, непрекъснат е и е особено нетърпим през нощта.
 
Очакването е, че с намесата на омбудсмана ще се предприемат мерки за ограничаване на шума, тъй като това застрашава здравето и нарушава спокойствието на гражданите.
 
По препоръка на омбудсмана Столична РИОКОЗ предприе незабавни действия, като се извърши замерване на шума, проникващ в жилището. Установи се, че показателите за шум надвишават граничните стойности, регламентирани в Наредба № 6 от 2006 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Данните от проверката са удостоверени със сертификат за контрол на акредитирания орган за контрол от вида А към дирекция „Лабораторни изследвания” при Столична РИОКОЗ. С предписание ръководството на „TheMall”-София е задължено да извърши необходимите технически мероприятия за привеждане на шума в съответствие с нормативните изисквания, като ефективността им бъде доказана с лабораторни измервания от акредитирана лаборатория. Срокът за изпълнение е 20.10.2010 г.
 
Националният омбудсман, в защита правата на гражданите, ще проследи изпълнението на предписанието.