Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Завърши проверката на омбудсмана на Република България в затвора в Стара Загора

04 април 2007 г.

    Екипът на националния омбудсман завърши днес проверката си в Старозагорския затвор. В продължение на три дни специалисти от институцията и външни експерти проверяваха жалби и сигнали на лишени от свобода и извършваха инспекция по теми и проблеми, фиксирани в протокола за взаимодействие между омбудсмана на Република България Гиньо Ганев и правосъдния министър Георги Петканов.

    Констатирана е остаряла материална база, неотговаряща на стандартите и изискванията нито за страната, нито в международен план. Нито една от килиите не разполага със собствена тоалетна и баня, на лице е пренаселеност в помещенията. Условията за спорт и отдих не изпълняват предназначението си, защото липсват или са примитивни.
Добра оценка в проверката са получили дейността на училището с 200 ученици от 1-ви до 12-ти клас, както и работата на квалификационните курсове, които са показали ефективност в ресоциализацията на затворниците.

    Макар Старозагорският затвор да е с най-голям принос във възможностите за упражняване на труд и с най-големи постъпления във фонд „Затворно дело”, в него се връщат средства, равни на тези от местата за лишаване от свобода без интензивна трудова дейност. Отчетени са типичните за българските затвори проблеми с внасянето и отчитането на здравните осигуровки и с качеството на медицинското обслужване.

    Колкото до администрацията на затвора, констатирани са забавяне в снабдяването с дрехи и техника, както и липса на адекватна компютърна връзка с Прокуратурата, МВР и други затвори, което не позволява справки и извлечения да се извършат в разумен и ефективен срок. Процедурата за назначения в администрацията на затвора е твърде дълга и не способства за навлизането на енергичен и компетентен професионален състав, тъй като към момента най-краткият срок за назначение е поне две години.

    Експертите на националния омбудсман извършиха комплексна проверка не само в Старозагорски затвор, както бе първоначално предвидено, но и в двете затворнически общежития към затвора – ЗО „Черна гора” /от закрит тип/ и ЗО „Ст. Загора” /от преходен тип/.

    Проверяващите са срещнали пълното съдействие за извършване на проверката от страна на администрацията на затвора. Днешните резултати и констатации ще станат част от общия доклад на омбудсмана за състоянието на затворите в България, който ще бъде изготвен след приключване на проверката с национален обхват.