След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Комисията за защита на конкуренцията потвърди констатациите на омбудсмана за нарушения на правата на потребителите на M-TEL, VIVACOM и GLOBUL

Комисията за защита на конкуренцията потвърди констатациите на омбудсмана за нарушения на правата на потребителите на M-TEL, VIVACOM и GLOBUL
По препоръка на омбудсмана, във връзка с неговото Становище за нарушения на правата напотребителите от M-TEL, VIVACOM иGLOBULчрез автоматичното подновяване на срочните договори за предоставяните услуги, предвидените неустойки за абонатите при предсрочното им прекратяване, както и неоснователно усложнените процедури за прекратяването им, Комисията за защита на конкуренцията образува производство № КЗК/492/2010 от 29.06.2010г.
 
С Решение № 901/22.07.2010г. КЗК прие свое Становище относно съответствието с правилата на конкуренция на правната рамка, уреждаща отношенията по прекратяване и продължаване на срочни договори между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги в страната, и крайните потребители.
 
Комисията потвърждава изцяло констатациите и изводите на омбудсмана, че търговските практики на мобилните оператори нарушават правото на потребителите свободно да избират и променят доставчика си. За гарантиране на тези права и засилване мобилността на потребителите КЗК предлага промяна на нормативната уредба, регулираща договорните отношения на предприятията с крайните потребители.
 
Пълният текст на Становището на КЗК е достъпен на електронния сайт на КЗК - www.cpc.bg, в раздел ”Решения” - Закон за защита на конкуренцията.