Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Междуведомствена група от експерти ще се заеме с разрешаването на кризата с незаконните кариери край село Студена

Междуведомствена група от експерти ще се заеме с разрешаването на кризата с незаконните кариери край село Студена

Освен представителите на екипа на омбудсмана, на срещата присъстваха експерти и специалисти от ангажираните с казуса ведомства

04 април 2007 г.

    В канцеларията на националния омбудсман Гиньо Ганев днес се състоя работно съвещание на упълномощени представители на министерства, местната власт, контролни органи и органи на реда и сигурността, за търсене на спешен изход от кризата с незаконен и неконтролиран добив на инертни материали в землището на с. Студена, Пернишко.

    През ноември м.г. омбудсманът на Република България беше сезиран от граждански комитет на жители на с. Студена, че фирми добиват незаконно инертни материали с мълчаливото съгласие на администрацията, което е довело до екологична катастрофа в региона.

    В работното заседание участваха Татяна Калканова, народен представител, Румен Андреев, зам. - министър на МВР, Чавдар Георгиев, зам. - министър на МОСВ, Антоанета Георгиева, кмет на гр.Перник, Гергана Благиева, директор на РИОСВ-София, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, специалисти и експерти от ведомства, компетентни и ангажирани с концесионирането и добива на подземни богатства.

    Под председателството на Гиньо Ганев бяха докладвани и обсъдени резултатите от проверката на омбудсмана, както и на отделните ведомства и контролни органи. Беше констатирано, че са нанесени вреди на околната среда, на здравето на работещите и населението, като и че са извършени данъчни престъпления от незаконен добив, от неправомерно извършван промишлен добив на фирми, които са в режим на проучване, че са установени нарушения на закона от фирми - концесионери, които не декларират пълния обем добити инертни материали или са „прескочили” етапи в процедурата на концесиониране.

    Съгласувани бяха неотложни действия между Върховна касационна прокуратура, Окръжна прокуратура – Перник, МВР и ОДП-Перник за образуване на предварителни производства срещу нарушителите, както и за възобновяване на прекратени съдебни производства.

    Съставена беше междуведомствена комисия под патронажа на националния омбудсман, която в срок от 10 дни ще предложи на изпълнителната и законодателната власт комплекс от мерки, компенсиращи законодателния дефицит в нормативната уредба, относно инкриминиране на незаконния добив на подземни богатства, постигането на действен контрол върху добива и търговията с инертни материали, наказване на виновниците за екологичната катастрофа в региона и планиране на дейности по рекултивация и възстановяване на околната среда и инфраструктурата на региона.

    „Конкретните ангажименти, които поеха упълномощените представители на общинските власти и на държавните органи в днешното работно заседание, присъединени към политическата воля и властта на авторитета и морала на националния омбудсман, са залог за тържество на общественото мнение над нехайната административна практика, допуснала години наред корпоративни интереси да се поставят над върховенството на закона и на правата на гражданите в Пернишкия регион”, коментира след срещата омбудсманът Гиньо Ганев.