Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ГИНЬО ГАНЕВ: Разследващите органи трябва да се научат да разпознават престъпленията от омраза

ГИНЬО ГАНЕВ: Разследващите органи трябва да се научат да разпознават престъпленията от омраза

В своя Годишен доклад пред Народното събрание за 2009 г., омбудсманът изтъкна като сериозна слабост ниската правозащитна култура на българските институции, особено на местно ниво, което често води до принизяване и погрешно интерпретиране на конкретни прояви и до липса на капацитет да бъдат разпознавани в престъпления на омразата и/или дискриминация.


Все в тази насока, по повод тревожният случай, свързан с побой над граждани в трамвай № 20 на 06 юни 2010 г., омбудсманът изрази още веднъж своята принципна позиция, основана на конституционните и международни стандарти по правата на човека относно актовете на насилие, породено от агресивност и омраза, която беше адресирана с нарочни писма до главния прокурор и до министъра на вътрешните работи.


Още веднъж трябва да се подчертае, че омбудсманът на България проявява особена взискателност към компетентните държавни органи, натоварени с разследването на подобни случаи. Те не трябва автоматично да ги свеждат до формалните белези на престъпления, извършени по „хулигански подбуди”, а да разпознават и разследват евентуалното наличие на „престъпления извършени от омраза”.


В този смисъл омбудсманът споделя тревогата и препоръките, отправени към българските власти от  Европейската мрежа срещу расизма и подчертава волята си и занапред да следи за спазването на правозащитните стандарти в действията на правоохранителната система.


Пълният текст на позицията на омбудсмана е публикуван на сайта в рубриката „Последни становища и искания до Конституционния съд”.