16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с представители на „Национална мрежа за децата"

Омбудсманът Гиньо Ганев се срещна с представители на „Национална мрежа за децата"
      
       На 5 август 2010 г. омбудсманът на Република България Гиньо Ганев се срещна с изпълнителния директор на „Национална мрежа за децата” Георги Богданов, както и с Радостина Панева от SOS „Детски селища” и Огнян Друмев от фондация „ЕКИП, които представляват Тематичната работна група „Семейство към мрежата”.
Повод за срещата бе отвореното писмо на неправителствената организация „Национална мрежа за децата” до институциите в България със заявената позиция на 130 неправителствени организации, работещи в областта на защитата на правата на децата относно предложението за трансформиране на Държавната агенция за закрила на детето. Георги Богданов представи на омбудсмана философията и целите на „Национална мрежа за децата”, както и опитът й в защита правата на децата и работа със семейства. Той изрази несъгласието на неправителствените организации относно намерението на правителството да трансформира прибързано Държавната агенция за закрила на детето в комисия към Народното събрание. Апелът на гражданските организации е да се проведе широка дискусия преди пристъпването към реформи в областта на политиките за деца. Предложението за промяната е на Съвета за административна реформа и е част от приетия от Министерски съвет документ „Административна реформа. Отчет за изминалата година и следващите стъпки”, изготвен от Дирекция „Държавна администрация” към МС от 21.07.2010 г. На срещата се представиха мотивите на организациите, подписали отвореното писмо, в които се казва, „че създаването на Държавната агенция за закрила на детето бе продиктувано от необходимостта да се преодолее разпокъсаността в грижите за децата, да се разработят политики за тяхната закрила, да се контролира и координира дейността на всички органи в системата за закрила от един специализиран орган и от острата необходимост да се повиши капацитета и ангажимента на местните власти при изпълнението на тяхната пряка работа по закрила на децата. Промяната в системата за закрила трябва да бъде подчинена на идеите и концепцията за развитието на политиките в България и за постигане на решимост в тяхното изпълнение. Така представеното решение е прибързано и необмислено и не е в синхрон с концепцията за нова политика за децата и семейството.” В хода на срещата г-н Богданов представи и дейността на работната група, създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика, за разработване на проект на нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството.
„Политиките за деца изискват посветеност и отговорност, както на държавните органи, така и на всеки един член от общество – подчерта омбудсманът Гиньо Ганев. Вашето отворено писмо и тревогата, изразена в него, е още едно доказателство, че основно средство на демократичното управление трябва да бъде диалогът, но има всички белези, че в случая той е нарушен. Видим е проблемът, че разговорите за промените в политиките за деца се водят на две нива и без връзка помежду си – един път в работната група към министъра на труда и социалната политика и втори път в Съвета по административна реформа.” Омбудсманът подчерта, че липсва публична и ясна концепция за промени в тази сфера, съобразена с европейските стандарти, зададени чрез различни европейски и международни документи. Предизвикателството пред неправителствения сектор, който заявява своите виждания и позиции чрез отвореното писмо, е да мога да изразят своите основните идеи за промяната в политиките и да очертаят територията на бъдещия закон за децата и семейството.
„Моята безусловна позиция е, че политиката за децата и семейството трябва да бъде национален приоритет, по който да има национално съгласие. Водещо в случая е не каква ще бъде институционалната структура за децата, а каква политика иска да прави България.”-подчерта Гиньо Ганев и препоръча на представителите на Националната мрежа за децата да подготвят проект на концепция за политиките за децата и семейството, в която да представят и вижданията си за нормативна и институционалната структура.
       Омбудсманът изрази съгласие, че всички неправителствени организации трябва да бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на реформите в системата на защита правата на детето и да подпомагат действията на държавата за постигане по-добро управление и координация.
В резултат от проведената среща, омбудсманът увери представителите на гражданските организации, че с присъщите за институцията методи и средства ще продължи дебата за правата на децата, като постави визията за реформи пред Обществения съвет по правата на детето към омбудсмана.