Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Комисията за регулиране на съобщенията подкрепи Становището на омбудсмана за нарушения на правата на потребителите от M-TEL, VIVACOM и GLOBUL

Комисията за регулиране на съобщенията подкрепи Становището на омбудсмана за нарушения на правата на потребителите от M-TEL, VIVACOM и GLOBUL
София, 17 август 2010г.

Комисията за регулиране на съобщенията подкрепи публично обявеното Становище на омбудсмана за нарушения на правата на потребителите от M-TEL, VIVACOM и GLOBU
Lчрез автоматичното подновяване на срочните договори за предоставяните услуги, предвидените неустойки за абонатите при предсрочното им прекратяване, както и неоснователно усложнените процедури за прекратяването им.
 
Комисията за регулиране на съобщенията потвърждава констатациите на омбудсмана, че въвеждането в индивидуалните договори на клауза за автоматичното им подновяване и предвидените неустойки е в ущърб на абонатите. Освен това, Комисията потвърждава също, че абонатите следва без затруднения да прекратяват договорите си с мобилните оператори, което ще осигури  възможност по всяко време да изберат най-подходящата за тях мобилна и/или интернет услуга.  С оглед на това от КРС изразяват съгласие за сътрудничество при решаване на поставения проблем, като предлагат в Закона за електронните съобщения да бъдат включени разпоредби, предотвратяващи злоупотреби от страна на компаниите.