Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Възрастна жена от пловдивското село Брестник бе обезщетена благодарение на намесата на омбудсмана

Възрастна жена от пловдивското село Брестник бе обезщетена благодарение на намесата на омбудсмана

Проверките на омбудсмана на два пъти констатират неправомерно отношение на енергоразпределителното дружество към гражданите

24 април 2007 г.

    Възрастна жена от пловдивското село Брестник получи парично обезщетение от „Електроразпределение-Пловдив ЕАД”, след като омбудсманът беше сезиран и се намеси в казуса.
В края на миналата година Мария Крушкова се обръща към институцията на омбудсмана, тъй като електроразпределителното дружество не отговаря на молбите й за възстановяване на разходите за ремонт на няколко изгорели електроуреда. Късото съединение, причинило щетите, се получава след неправилно монтиране на нови електромери от техниците на „Електроразпределение” – факт, който е доказан след проверката на експертите от екипа на омбудсмана.

    „Искам да изкажа своята благодарност към Вас и целия Ви екип. Ако не беше Вашата намеса, случаят със сигурност нямаше да бъде разрешен така благоприятно за ощетените. Дано всички управници последват Вашия пример и помагат на бедния и изстрадал български народ”, се казва в благодарственото писмо на г-жа Крушкова, адресирано до омбудсмана Гиньо Ганев.

    Подобен случай през миналата година отново завърши благоприятно след намесата на институцията на омбудсмана. Тогава десетки семейства от с. Конуш, община Асеновград, се обърнаха към обществения защитник, тъй като „Електроразпределение-Пловдив ЕАД”, район Асеновград, прехвърля отговорността за възникналата авария на кмета на с. Конуш и местната управа и отказва да състави протокол за нанесени щети при токов удар.

    Екипът на омбудсмана се заема със случая, извършва проверки на документацията и посещава пострадалите домове в селото. Работната група регистрира нарушения на предприятието и, основавайки се на чл. 30, ал. 2 от Общите условия за продажба на електрическа енергия за битови нужди, констатира, че са налице основания за оценка и заплащане на щетите, нанесени на гражданите.

    След констатациите на експертния екип обезщетенията са изплатени и „Електроразпределение Пловдив ЕАД” поднася извиненията си на потърпевшите граждани.