Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира работна среща по проблемите на гражданите с НЕЛК и ТЕЛК

Омбудсманът Гиньо Ганев организира работна среща по проблемите на гражданите с НЕЛК и ТЕЛК

 


       На 14 септември 2010 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана (ул. „Джордж Вашингтон” № 22) ще се проведе работна среща по проблемите на гражданите с ТЕЛК и НЕЛК. Срещата е по инициатива на омбудсмана на Република България, който в партньорство с представители на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Министерството на здравеопазването (МЗ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Националния осигурителен институт (НОИ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на финансите (МФ) ще обсъдят възможностите за бързото решаване на многобройните проблеми, свързани с медицинската експертиза на работоспособността.
 
Омбудсманът ще настоява пред компетентните институции да се изгради единна информационна система, която да позволява свързването на отделните звена и институции, както и осигуряване достъп на гражданите до необходимата им информация. Тази информационна система ще гарантира прозрачност на дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността на гражданите и ще подпомогне провеждането на тази експертиза в разумни срокове.