Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира работна среща за изграждане на единна информационна система на медицинската експертиза на работоспособността

Омбудсманът Гиньо Ганев организира работна среща за изграждане на единна информационна система на медицинската експертиза на работоспособността

 


На 14 септември 2010 г., по инициатива на омбудсмана на Република България, се проведе работна среща по проблемите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността и възможностите за тяхното решаване чрез изграждане на единна информационна система.
Участие в срещата взеха: г-н Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Христина Митрева – управител и г-жа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, г-н Кънчо Райчев – директор на Националната експертна лекарска комисия, представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и Националната здравноосигурителна каса, г-жа Веска Събева – заместник – председател на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания, г-жа Теодора Захариева – председател на Федерация български пациентски форум, г-н Владимир Томов – председател на Конфедерация „Защита на здравето”, г-н Пламен Таушанов – председател на Българска асоциация за закрила на пациентите, г-н Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация.
Срещата се проведе при засилен интерес и в присъствието на медии. 
Омбудсманът настоя пред компетентните институции да обединят усилията си за изграждане на единна информационна система, която да позволи свързването на отделните звена и институции от една страна, а от друга - да улесни достъпа на гражданите до необходимата им информация и да придаде подобаваща на европейското ни членство прозрачност и предвидимост на медицинската експертиза на работоспособността.
Както заместник-министърът, така и управителят на НОИ подчертаха, че изграждането на такава система е крайно наложително. Изтъкнаха  положителните резултати, до които тя би довела – осигуряване на координация в действията на институциите, ефективно използване на финансовия ресурс, подобряване на организацията на работа и качеството на обслужване на хората с увреждания и др.
Д-р Кънчо Райчев посочи, че такава система ще осигури прозрачност на медицинската експертиза, ще подпомага работата на административния и лекарския персонал и ще бъде в полза на хората с увреждания. Представителите на организациите на пациентите също изразиха становище, че чрез единна информационна система ще се постигне в по-висока степен гарантирането на техните права.
Обсъдиха се възможностите за финансиране на инициативата по Оперативна програма „Административен капацитет” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Постигна се общо съгласие на участниците в срещата да започне подготовка на проект за изграждане на единна информационна система с широк експертен потенциал и реализирането му чрез партньорство и непрекъснат граждански контрол.