Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът сезира компетентните органи за прояви на омраза на расова и етническа основа

Омбудсманът сезира компетентните органи за прояви на омраза на расова и етническа основа
София, 24 септември 2010г.
 
Днес омбудсманът на Република България Гиньо Ганев сезира компетентните държавни органи за прояви на расова и етническа омраза и дискриминация, които са в грубо противоречие с международните и български норми и стандарти за защита на правата на гражданите.
 
Повод за това беше информацията за организиране на «Протест срещу циганския терор и инвазия», който е предвиден да се проведе на 25 септември (събота) 2010 г. с начало 13:00 часа пред пилоните на НДК. За организатори на протеста са посочени Български Национален Съюз и «Гражданска инициатива равни права и отговорности». Поканата се разпространява широко по електронен път, чрез специална интернет и в популярни социални мрежи чрез видеоклип, озаглавен: «Протест против циганския терор – 25.09.2010». В самото съобщение за протеста, недвусмислено и по недопустим начин се поставя знак за равенство между цяла етническа група и престъпност с изрази като: «...безконтролни изстъпления от страна на циганското малцинство», «Цигани бият, грабят, изнасилват и убиват...», «...лавинообразно нарастваща циганска престъпност». Същевременно в клипа на инициативата, изготвен от организаторите, се съдържа отчетлив дискриминационен и антиетнически елемент, видим от призива «против циганския терор и инвазия».
 
Омбудсманът смята, че подобни действия и призиви с откровено расистко съдържание грубо нарушават човешките права, гарантирани с международни, конституционни и законови норми.
 
Според чл. 20, т. 2 от Международния пакт за граждански и политически права на ООН: «Всяко проповядване на национална, расова или религиозна омраза, което подбужда към дискриминация, враждебност или насилие, се забранява със закон».
 
Равенството и забраната за дискриминация е основен принцип и в Конституцията на България, която въвежда и абсолютна забрана за създаване на организации, чиято дейност е насочена «...към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите...».
 
Наред с това, омбудсманът подчертава, че българският законодател преценява като висока обществената опасност на подобни действия и ги е криминализирал като престъпления против националното и расовото равенство. Съгласно действащия Наказателния кодекс:
 
Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.
 
Поради това по случая омбудсманът направи незабавна проверка, при която се установи, че Столичната община е разрешила провеждането на шествие от същите организатори, но под съвсем друго наименование, а именно: «Митинг за защита на правата на българските граждани».
 
С оглед на всичко това и на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана, Гиньо Ганев препоръча на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова да наложи забрана за провеждането на посоченото мероприятие на основание чл. 12, ал. 2, т. 4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите - като нарушаващо правата и свободите на други граждани.
 
Съдържанието на призивите, които се отправят от организаторите на предвидения за утре протест носят белезите на посочения в чл. 162 от Наказателния кодекс престъпен състав, като посредством слово и чрез електронни информационни системи подбуждат към расова вражда и омраза, и расова дискриминация. Поради това омбудсманът отправи и сигнал до главния прокурор и до съответните компетентни органи на българското правителство.
 
Всяка форма на подбуждане към расова и етническа омраза е изключително обезпокоителна от гледна точка на установения правов ред и предизвикването на негативен обществен резонанс особено в момент, когато застрашително нарастват публичните изявления на омраза и нетърпимост към ромите. Критична за правата на хората е опасността върху цяла една етническа група да бъде поставено клеймото на престъпници.