Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Правата на детето

Правата на детето
Институцията на омбудсмана изготви печатно издание за правата на децата, което съдържа и текста на Конвенцията на ООН за правата на детето. Важна част от политиките на омбудсмана  на републиката включват усилия за популяризиране на детските права и за подобряване на механизмите и ефикасността на администрацията за тяхната защита. Изданието има за цел да запознае децата, младите хора, родителите и цялото общество с детските права, за да съдейства за формиране на убеждение и на психология на непримиримост спрямо застрашаването и нарушаването на тези права.
 
Книжката „Правата на детето” е съвместно издание на омбудсмана на Република България и вестник „24 часа” и ще бъде разпространена на 12 октомври (вторник) с тиража на вестника.
 

 
София, 05 октомври 2010г.