Омбудсманът поиска облекчен режим за ТЕЛК на хората с необратими увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България г-н Гиньо Ганев отговори своевременно на въпросите на журналистка от в."Труд"

Омбудсманът на Република България г-н Гиньо Ганев отговори своевременно на въпросите на журналистка от в."Труд"
Журналистката Соня Спасова от в. "Труд" се обърна на 12 октомври 2010г. към омбудсмана на Република България г-н Гиньо Ганев с молба да отговори на следните въпроси:
 
- Каква е разгърнатата площ на сградата, където се помещава вашата институция.
- Колко хора реално са заети в тази институция?
Моля за възможно най-бърз отговор.”
 
Соня Спасова
в. "Труд"
 
В същият ден, малко след като писмото се получи, омбудсманът на Републиката изпрати следното писмо-отговор на г-жа Соня Спасова от в. „Труд”:
 
 
Уважаема г-жо Спасова,
 
По повод на поставените от Вас въпроси, изпращам Ви следната информация:
 
- Сградата, в която се помещава институцията на омбудсмана има обща обща ръзгъната площ 2452 кв., в която се включени не само канцеларски кабинети, но и зала за прием на граждани, една заседателна зала с 30 места и една конферентна зала с 80 места, където се провеждат всички пресконференции, срещи-дискусии с граждани и неправителствени организации и заседания на обществените съвети при омбудсмана. Наемът на тази площ за 2009 г. възлиза на 28 лева/кв.метър, като в този наем се включва и отопление, вода, охрана на сградата, пет паркоместа.
      
       - В работата на омбудсманската институция за ангажирани постоянно 54 души, от които 34 са по трудови правоотношения, а 20 експерти са по граждански договор и работят по жалби и сигнали на граждани, изготвяне на експертни доклади и становища на омбудсмана. Ангажирането на специалисти по граждански договор се налага от голямото разнообразие от проблеми, които се поставят пред омбудсмана и необходимостта от специфична компетентност, поради което изрично в приетия от Народното събрание Правилник за организацията и дейността на омбудсмана се предвижда че: „Чл. 13. Дейността на омбудсмана може да се подпомага от външни експерти и специалисти, които работят по граждански договор или на обществени начала.” 
 
       Изразявам готовност, при необходимост, да ви представя всички необходими уточнения и допълнителна информация по тези и други въпроси.
 
 
                                        С уважение:
                                                             Гиньо Ганев