Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Не повишавайте цените на водата в осемте области

„Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобренит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Константин Пенчев се срещна с представители на един от синдикатите в МВР

Омбудсманът на Република България Константин Пенчев се срещна с представители на един от синдикатите в МВР
Днес, 27.10.2010 г., омбудсманът на Република България Константин Пенчев проведе среща с представители на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Те изложиха пред него проблемите, с които се сблъскват служителите в Министерството на вътрешните работи и помолиха да се запознае с тях и да изрази становището си.
Представителите на синдиката изразиха притеснението си, че ако Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за МВР бъде приет във вида, в който е внесен, ще бъдат нарушени техни трудови права, свързани със заплащането на нощен труд на служителите на МВР. „Досега в ЗМВР за неуредените в самия закон въпроси, свързани с овъзмездяването на този труд, има препращата норма към Закона за държавния служител, а с проекта на ЗИД на ЗМВР, този текст (параграф 1а) се заличава” – споделиха представителите на синдикалната федерация и заявиха, че по този начин се нарушава и Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент относно някои аспекти на организацията на работното време.
Другият проблем, за решаването на който Синдикалната федерация на служителите в МВР поиска съдействие от омбудсмана, е свързан с незаплащането на извънредния труд.
Константин Пенчев разпореди извършването на проверка от служители на Администрацията на омбудсмана, след която ще изрази становището си по проблемите, изложени от синдиката.