Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Режимът на електричеството и топлата вода са сред основните проблеми, от които се оплакват лишените от свобода в Сливенския затвор

Режимът на електричеството и топлата вода са сред основните проблеми, от които се оплакват лишените от свобода в Сливенския затвор

Спалните помещения на непълнолетните лишени от свобода в затвора в Сливен заслужиха положителната оценка на инспекторите

16 април 2007 г.

    В изпълнение на програмата за мониторинг на пенитенциарната система в Република България експертен екип към омбудсмана извърши двудневна проверка в женския затвор в гр. Сливен.

    Първоначалните впечатления на инспектиращия екип потвърждават констатациите от изминалите проверки в затворите в Пазарджик, София и Стара Загора, свързани с остаряла материална база. Недостатъчното финансиране на затвора е причина за въведения режим на електричество и топла вода, което беше основно оплакване на интервюираните жени лишени от свобода.

    Добра оценка в проверката са получили:
    - дейността на затворната администрация при анализ и оценка на лишените от свобода, което позволява индивидуален подход за социална и психологическа работа с тях;
    - дейността на училището към затвора;
    - материалното състояние на медицинския център, детската ясла и стаята за свиждане.

    Към момента липсва щатен лекар към затвора, а причина за това е бавната конкурсна процедура за назначение. Въпреки това администрацията на затвора се е справила отчасти с този проблем, чрез сътрудничество с РЗОК – Сливен, което сътрудничество се изразява в предоставяне на медицинска помощ от трима лекари от здравната каса, които посещават затвора в определени дни.

    Проверяващия екип е обезпокоен от планираното съкращаване на щатни длъжности към затвора. Това е в противоречие с обективната потребност за увеличаване на персонала, каквато е и препоръката на Европейския комитет против изтезанията.

    В края на месец април експертите ще посетят и поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци, с което ще приключи и първия етап от проверките.