Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и министърът на вътрешните работи Румен Петков подписаха днес Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между двете институции

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и министърът на вътрешните работи Румен Петков подписаха днес Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между двете институции

Съгласно подписаното Споразумение омбудсманът Гиньо Ганев и министърът на вътрешните работи Румен Петков ще си сътрудничат активно

16 април 2007 г.

    С присъединяването на България към Европейския съюз всеки български гражданин придоби едно ново основно право - правото на добро управление и добра администрация. С общото разбиране, че е дълг на институциите да утвърждават това гражданско право като обществена норма и в практиката на органите на властта, омбудсманът и МВР ще си сътрудничат активно и ще съчетаят усилията си за по-ефикасно гарантиране и зачитане на правата на гражданите.

    Практическата цел на подписаното Споразумение е да се разширят възможностите за граждански контрол от страна омбудсмана върху дейността на органите на МВР. Министерството се ангажира да оказва пълно съдействие и да предоставя необходимата информация на обществения защитник при негови проверки по случаи на лоша администрация в системата на МВР, на полицейско насилие, неправомерно задържане и други нарушения, които засягат правата на гражданите.

    „Върховенството на закона е неотделимо от върховенството на правата на човека. Основна задача на МВР е да защитава правата, здравето, живота и имуществото на гражданите от незаконни посегателства. И тук е необходимостта от независимия граждански контрол върху дейността на самото министерство, който се осъществява от омбудсмана”, подчерта министър Румен Петков.

    От своя страна омбудсманът Гиньо Ганев изтъкна, че: „Контролът на омбудсмана е насочен към преодоляване на слабостите в дейността на правоохранителните органи, а не към тяхното самоцелно критикуване. Високо оценявам готовността на МВР бързо да отговори на възможността за ефективен граждански контрол върху институцията. Знам, че това е приоритет и за МВР, но прилагането му на практика в партньорство с националния омбудсман е реална стъпка напред”.

    В най-кратък срок двете институции ще определят конкретни длъжностни лица, които ще координират оперативното взаимодействие по силата на подписаното Споразумение. Ще бъде създаден механизъм за улесняване на проверките на омбудсмана в случаи на инциденти и оплаквания на граждани от действия на органите на МВР.

    В близките дни ще бъде изготвен и план за конкретните насоки на взаимодействието, в т.ч. за изготвяне на съвместни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и за обмен на информация и сътрудничество при разглеждане на сигнали, за злоупотреби и корупционни практики, които са отправени до омбудсмана.Целия текст на Споразумението за взаимодействие можете да намерите ТУК