Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът поиска от столичните „Топлофикация” и „Електроснабдяване” да преустановят злоупотребата с лични данни на потребителите

Омбудсманът поиска от столичните „Топлофикация” и „Електроснабдяване” да преустановят злоупотребата с лични данни на потребителите

Становището на омбудсмана критикува остро злоупотребата с личните данни от страна на двете дружества

04 май 2007 г.

    По сигнал на национално представителната работодателска организация „Съюз за стопанска инициатива” омбудсманът на Република България Гиньо Ганев извърши проверка за допуснати нарушения на Закона за защита на личните данни от дружествата „Топлофикация-София” АД и „Електроразпределение-Столично” АД, свързани с формата и начина на предоставяне на сметките на абонатите.

    В своето Становище омбудсманът отправя остра критика към посочените две дружества заради тяхната практика да изпращат на своите абонати сметки-фактури, които не са запечатани в непрозрачни пликове. По този начин се дава възможност за неоторизиран достъп до лични данни на потребителите от страна на трети лица (например другите живущи в етажната собственост). Други дружества, предоставящи обществени услуги, като например БТК, се придържат стриктно към тези изисквания и изпращат сметките си до всеки абонат в пощенски пликове.

    Според омбудсмана „Топлофикация-София” АД и „Електроразпределение-Столично” АД не са предприели необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на своите абонати от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване и предоставяне на тези данни.

    В Становището, изпратено до ръководствата на двете дружества, до министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, до председателя на ДКЕВР Константин Шушулов и до Комисията за защита на личните данни, омбудсманът настоява незабавно да бъде преустановено нарушаването на правата на гражданите и в най-кратък срок да се осигури спазването на всички законови изисквания за предоставяне и защита на личните данни на абонатите, като сметките-данъчни фактури за изразходвана топлинна или електроенергия се изпращат в непрозрачни и запечатани пликове.

    Омбудсманът обръща внимание също, че предоставянето на лични данни от сметките-данъчни фактури на трети лица, в т.ч. на представители на етажната собственост, домоуправители и др. без изричното съгласие на индивидуалния потребител представлява грубо погазване на правата на гражданите и е в разрез с конституционните и законови изисквания за защита на личните данни.Текста на цялото становище можете да прочетете ТУК