Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Среща при омбудсмана Гиньо Ганев с министъра на земеделието и храните Валери Цветанов по проблемите на млекопроизводителите

Среща при омбудсмана Гиньо Ганев с министъра на земеделието и храните Валери Цветанов по проблемите на млекопроизводителите

Гиньо Ганев и Валери Цветанов обсъдиха проблемите на млекопроизводителите

София, 14 август 2008 г.

Днес, 14 август 2008 г., в сградата на омбудсмана на Република България, по инициатива на г-н Гиньо Ганев и на г-жа Душана Здравкова – евродепутат се състоя среща за обсъждане на проблемите, довели до протестните действия на млекопроизводителите.

Недоволството е основано на констатации, че са нарушени правата на хората във връзка с неизпълнение на задължения от страна на различни институции.

В срещата взеха участие министърът на земеделието и храните – г-н Валери Цветанов; председателя на парламентарната комисията по земеделие и гори – г-н Васил Калинов; доц. В. Николов – ръководител на катедра „Животновъдни науки” на Аграрния университет – Пловдив; д-р М. Найденов – експерт в областта на земеделието, заместник-омбудсманът – г-н Яшар Шабан, Росица Таткова – директор в институцията на омбудсмана.

В рамките на правомощията си и от името на гражданския контрол омбудсманът изслуша министъра на земеделието и храните за мерките, които се предприемат за преодоляване на създаденото напрежение в сектора млекопроизводство.

Участващите в срещата изразиха подкрепа на намеренията и конкретните стъпки, предприети от министъра на земеделието и храните за изплащане на целогодишната субсидия за 2008 година за качествено мляко и намиране на справедливи решения за пасищата.

Подчертана бе необходимостта от обединение на усилията на гражданското общество и на институциите за адекватно представяне на проблемите на млекопроизводителите пред Европейската комисия.

Изтъкна се крайната необходимост от спешно разработване на дългосрочна програма за развитие на земеделието, за неговото устойчиво развитие и за повишаване на реалното благосъстояние на земеделските производители и по-пълно реализиране на техните права.

Изрази се готовност да се организира кръгла маса с участието на институциите и гражданското общество по въпросите на земеделието във връзка с общата аграрна политика на Европейския съюз.