Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът: Поведението на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” се разминава с европейските стандарти

31 май 2007 г.


    Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев бе информиран от председателя на Комисията за защита на личните данни Иво Стефанов, че комисията се е съобразила с препоръките на институцията на омбудсмана за предприемане на мерки срещу нарушенията на „Топлофикация – София” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД.

    В началото на май омбудсманът извърши проверка по сигнал на работодателски организации и установи, че посочените дружества нарушават правата на гражданите, като изпращат съобщенията за дължими сметки без пощенски пликове и така създават възможност за нерегламентиран достъп на неограничен кръг лица до личните данни на потребителите. Наред с това, омбудсманът констатира, че практиката да се оповестяват публично или чрез списъци по входовете имената и размера на задълженията на длъжниците на „Топлофикация” също е в нарушение на Закона за защита на личните данни.

    Становището на омбудсмана бе изпратено до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), Комисията за защита на личните данни, „Топлофикация – София” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД.

    По този повод ДКЕВР даде срок до август (а в отделни случаи до септември) на всички топлофикационни и електроснабдителни дружества в страната да предприемат необходимите технически и организационни мерки за преустановяване на тези нарушения.

    На свой ред сезираната също от омбудсмана Комисия за защита на личните данни издаде на 28 май 2007 г. задължителни предписания до посочените дружества в същия смисъл. Освен това, Комисията излезе и със становище, че публичното оповестяване на задълженията на длъжниците на топлофикационните дружества чрез посочване в списъци върху таблата за съобщения във входовете на жилищните блокове или в Интернет също съставлява грубо нарушение на Закона за защита на личните данни.

    Като оценява положително адекватната и своевременна реакция на ДКЕВР и Комисията за защита на личните данни, омбудсманът изразява остра критика към „ЧЕЗ Електро България” АД. В последните дни в съобщения до медиите и изявления на свои представители това търговско дружество по будещ недоумение и крайно недобросъвествен спрямо потребителите начин преиначава и спекулира с направените от омбудсмана препоръки. Омбудсманът счита за недопустими опитите на „ЧЕЗ Електро България” да оправдава с препоръките на омбудсмана свои некоректни практики и лошата организация на своята дейност, която създаде напоследък много трудности за гражданите. Такова поведение няма нищо общо с високите европейски стандарти на уважение към правата на потребителите, със зачитането на върховенството на закона и респекта към висшите държавни институции.