Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев препоръча на кмета на Петрич да спре премахването на незаконни постройки в „Шекер махала”

Константин Пенчев препоръча на кмета на Петрич да спре премахването на незаконни постройки в „Шекер махала”
София, 05 ноември 2010г.

Във връзка с публикации в медиите за
предстоящи действия на общинската власт в гр. Петрич за премахване на незаконни постройки в „Шекер махала”, националният омбудсман препоръча на кмета Вельо Илиев да спре процедурата по премахването на жилищата до изпълнението на условията по международните норми за защита правата на човека, така че да не се допусне пореден случай на бедстващи хора в началото на зимния сезон:
      

                                                 

ДО
 
Г-Н ВЕЛЬО ИЛИЕВ  
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 
     
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
 
Информирам Ви, че омбудсманът на Република България образува проверка по собствена инициатива по повод на многобройни случаи на принудително извеждане на роми от единствените им жилища в различни общини. В рамките на тази проверка експертите на институцията извършиха първоначално проучване на проблема във връзка с публикации в медиите за предстоящи действия на общинската власт в гр. Петрич за премахване на незаконни постройки в придобилата известност като „Шекер махала”.

Установява се, че към момента е в ход процедура по премахването на 7-8 незаконни постройки в гр. Петрич, в които живеят около 50 човека. Заместник-кметът на община Петрич г-н Христо Георгиев ни информира за Вашето намерение да издадете заповеди за премахването на горепосочените постройки през следващата седмицата, което ще доведе до извеждане на уязвими групи хора, каквито са ромите.

Като представители на публичните власти, органите на местно самоуправление са длъжни да спазват международните норми за защита правата на човека, по които България е страна. За да се създадат процедурни гаранции при евикциите, властите трябва да: а) уведомят по подходящ начин засегнатите жители, че се планират действия по премахване на жилищата им; б) да разпространят предварително нужната информация до гражданите, вкл. и плановете за следващо настаняване, особено с оглед защита на уязвимите групи; в) да дадат възможност на засегнатите страни да оспорят предложения план, както и да представят алтернативни предложения, ако има такива; г) да предоставят разумен времеви срок, в който да има възможност да се проведе публично обсъждане на предложения план; д) да се предоставят възможности за улесняване на достъпа до правна, техническа и друга помощ на засегнатите граждани; е) да гарантират, че действията по извеждането от жилищата ще бъдат извършвани така, че да не накърняват достойнството, човешките права и сигурността на хората; ж) доколкото им позволяват ресурсите, общините са длъжни да осигурят алтернативни жилища на засегнатите, които трябва да бъдат максимално близо до първоначалното местоживеене.
 
Уважаеми господин Илиев,
 
 На основание чл.19, ал.1, т.6 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка да спрете процедурата по премахването на жилищата до изпълнението на горепосочените  условия, така че да не се допусне пореден случай на бедстващи хора в началото на зимния сезон. Предлагам в кратък срок да проведем среща с Вас и с представители на други регионални структури в Петрич, които имат отношение по проблема. Желанието ми е да обединим усилия за гарантирането на най-добра защита на правата на хората.

                                           Константин Пенчев
                                           Омбудсман на Република България