Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

След среща при омбудсмана, представители на Министерството на образованието и на родители на деца със специфични потребности доближиха позициите си по повод предвиденото закриване на болничните училища

След среща при омбудсмана, представители на Министерството на образованието и на родители на деца със специфични потребности доближиха позициите си по повод предвиденото закриване на болничните училища
София, 05 ноември 2010г.

Родители на деца с увреждания и със специфични заболявания се обърнаха към омбудсмана, притеснени от предвиденото закриване на болничните училища в проекта на Закон за училищното образование, публикуван в сайта на  Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Днес Константин Пенчев организира среща между родители на деца от тези училища, представители на неправителствени организации, ангажирани с проблема, специализирани болници, центрове за работа с деца със заболявания и представители на МОМН и Министерството на здравеопазването.
 
Съществуващата форма на обучение на децата, настанени в болнични заведения, е създадена през 1963 г. по предложение на лекари и психолози. Поради спецификата на заболяванията и необходимостта от нееднократно или продължително хоспитализиране през една учебната година, съчетано с лечение в домашни условия, образованието на децата протича основно в болнични условия с помощта на учители от болничните училища. В момента такива има в София (99-то Основно болнично училище „Проф. Василка Томова”), Пловдив (ОБУ „Св. Иван Рилски”), Плевен (Начално болнично училище) и Момин проход (ОБУ „Д-р Петър Берон”). Услугите на 99-то училище в София се ползват от Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Св. София – Вяра, Надежда и Любов”, клиниките по детско-юношеска психиатрия и по пулмология към Александровска болница, Специализирана болница за активно лечение на детски болести, Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания, Детски център „Св. Мина” – деца с множествени увреждания, МБАЛСМ „Пирогов” – деца с урологични заболявания, изгаряния, гръдна и коремна хирургия, СБАЛНП „Св. Наум” – деца с неврологични и психиатрични заболявания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми от аутистичния спектър в гр. София.
 
Директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОМН, излагайки идеята на министерството за въвеждане на индивидуално обучение за болните деца, успокои родителите, че публикуваният проект, е само идеен и предстои широко обсъждане в обществото преди да се стигне до внасянето му в Министерския съвет. Представителите на родителите, на 99-то училище, на специализираните болници и на детските центрове категорично застанаха зад съществуването на болничните училища, като изразиха мнение, че родителите трябва да имат възможност да избират коя форма за обучение е подходяща за детето им. В края на дискусията, всички те получиха покана да участват с мнения в работната група към министерството, за да бъде постигнат най-добрият баланс при обучението на деца с увреждания и специфични потребности.